PIIBLI Alused
Peatükk 11: Elu Kristuses
Sissejuhatus | Pühadus | Jõu Kasutamine | Poliitika | Maised Rõõmud | Piibli Õppimine | Palve | Kuulutamine | Koguduse Sesisene Elu | Leiva Murdmine | Abielu | Suhtlemine | Küsimused

11.3 Igapäevane Kristlik Elu

11.3.1 Piibli Õppimine

Peale ristimise peame me kandma "liha pühadusse" ja elama elu, mida juhib vaim, aga mitte liha (Roomlastele 6:22; 8:1; Galaatlastele 5:16,25). Läbi Jumala Sõna, mis on meie sees, kanname me vaimset vilja (Johannese 15:7,8). Vaim juhib meid selles mõttes, et Jumala Vaim seisneb Tema Sõnas. Terve meie elu jooksul peame me pidama seda sõna, regulaarselt lugedes ja õppides Piiblit.

Tähelepanelikul Sõna õppimise tulemusel, hakkab inimene tajuma ristimise vajalikkust ja pärast võtab selle vastu. Jumala Sõna mõju protsess tegudele ja meie elu sihi näitamine, peab jätkuma; ristimine, see on ainult esimene samm eluaegses Issanda Sõnale kuuletumises. Kuid on reaalne oht familiaarseks suhtumiseks Piiblisse ja Evangeeliumi peamistesse teesidesse ja see viib meid sellise seisundini, kui Sõna enam ei avalda meile mõju. Me võime lugeda sõnu, kuid neil ei ole mitte mingisugust praktilist mõju meile (vaata Lisa 2). Sel põhjusel on kohane lugeda lühike palve, enne igat Pühakirja lugemist: "Ava mu silmad vaatlema Su käsuõpetuse imesid" (Laulud 119:18). Selle sarnaselt kõlavad ka Jeremija värsid: "Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks" (Jeremija 15:16). Meie ajakava tuleks nii üles seada, et me loeksime iga päev regulaarselt Piiblit. Kui hakkame igat hommikut alustama kõrvalekaldumatu piibliõpinguga 30 minuti jooksul, siis see saab olema õige suund meie vaimses elus. Selliseid harjumusi usu formeerimiseks hakatakse mõõtma kulla hinnaga Kohtupäeval.

Et ära hoida loomulikku soovi, lugeda ainult selliseid Püha Kirja osi, mis meelitavad meid, töötasid kristadelflased välja programmi lugemiseks, nimetuse all "Piibli Teejuht" (mida võib saada selle raamatu kirjastajatelt). See annab meile võimaluse lugeda mitut peatükki iga päev ja aasta jooksul võime me lugeda läbi Uue Testamendi kaks korda ja Vana Testamendi üks kord. Päev päeva järel, lugedes teatud peatükke, võime me endale ette kujutada, et tuhanded teised usklikud, sel samal ajal, loevad neid samu peatükke. Kui me kohtume üksteisega, on meil ühine teema jutuajamiseks, aga nimelt: peatükid Pühast Kirjast, mida me lugesime viimasel ajal.


  Back
Kodu
Next