PIIBLI Alused
Peatükk 10: Jeesusesse Ristimine
Ristimise Eluluselt Tähtis Vajadus | Ristimise Toiming | Ristimise Tähendus | Ristimine Ja Pääsemine | Kõrvalepõige (Korduv Ristimine, Vajalik Teadmiste Tase Ristimise Vastuvõtmiseks, Kurjategija Ristil, Ristimise Näidis-Kombetalitus) | Küsimused

Peatükk 10: Küsimused

nimi:
email (kohustuslik):
 1. Kas me võime saada pääste ilma ristimistoiminguta?
  Jaa
  Ei

 2. Mida tähendab sõna "ristimine"?
  kohustust,
  kogunemist,
  usku,
  vee alla mattumist.

 3. Kuidas selgitatakse ristimise tähendust Roomlastele 6:3-5-es?

 4. Millal peab toimuma ristimine?
  Peale tõelise Evangeeliumi tundmaõppimist ja kahetsemist;
  Olles väikelapse eas;
  Peale huvi tärkamist Piibli vastu;
  Siis kui meil tekkis tahtmine kirikusse astuda.

 5. Millesse meid ristitakse?
  Kogudusse, kes meid ristib;
  Jumala Sõnasse;
  Kristusesse;
  Pühasse Vaimu.

 6. Mis toimub peale ristimist?
  Meist saab Aabrami seemne osa;
  Me ei hakka iialgi enam patustama;
  Me saame siis kindlasti pääste igaveseks ajaks;
  Meie patud on andeks antud.

 7. Kas meid päästab üksnes ristimise toiming?
  Jaa
  Ei

 8. Kas me saame Püha Vaimu imelise anni peale ristimist?
  Jaa
  Ei


  Back
Kodu
Next