PIIBLI Alused
Peatükk 10: Jeesusesse Ristimine
Ristimise Eluluselt Tähtis Vajadus | Ristimise Toiming | Ristimise Tähendus | Ristimine Ja Pääsemine | Kõrvalepõige (Korduv Ristimine, Vajalik Teadmiste Tase Ristimise Vastuvõtmiseks, Kurjategija Ristil, Ristimise Näidis-Kombetalitus) | Küsimused

Kõrvalepõige 30: Korduv Ristimine

Mõned inimesed ilmutavad suurt ettevaatlikkust ristimise vastvõtmises, arvates, et nad on juba kunagi ristitud; või lapsena veega piserdatud; või teise koguduse konfessioonis ristitud täieliku vee alla kastmise teel. Kuid, kuni ristimistoimingu lõpuleviimiseni, on vajalik kahetseda ja inimene peab omama puhtsüdamlikku usku tõelisse Evangeeliumi (Apostlite teod 2:38; Markuse 16:15,16). Ristimine viiaksegi läbi ainult siis, kui usklik seab kõik selle korda, oma mattumise hetkeks vee alla. Laps ei ole võimeline kahetsema või Evangeeliumi mõistma; igal juhul veega piserdamine ei kujuta endast ristimist. Ujuja, kes sukeldub ujumisbasseini võib sukelduda vette, kuid see ei ole ristimine, kuna ta ei seo seda oma teadvuses tõelise Evangeeliumiga. Sama käib ka nende inimeste kohta, kes sukelduvad vette usuga ebaõigetesse religioossetesse dogmadesse; nad sukelduvad vee alla, kuid neid ei ristita.

On ainult "üks usk", see tähendab, üks usuõpetus, mis sisaldab Evangeeliumi tõde ja järelikult on ainult "üks ristimine" - ristimine, mis toimub kui inimesel on "üks usk". "Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine" (Efeslastele 4:4-6).

Ei ole kahte lootust nagu arvavad need, kes räägivad, et ei ole tähtsust, kas me saame tasu taevas või maa peal. On ainult üks Jumal - seepärast, Jeesus ei ole Jumal. Sellest järeldub, et kui meid ristiti, ei olnud meil ettekujutust sellistest põhitõdedest nagu Jumala Kuningriik, Jumala ja Jeesuse loomus jne., järelikult, meie esimene "ristimine" ei olnud tõeline.

Ristija Johannes vajutas vee alla inimesi, ta kutsus neid kahetsusele ja jagas neile õpetusi Jeesusest (Markuse 1:4; Luuka 1:77). Kuid seda ei olnud piisavalt. Apostlite tegudes (19:1-5) räägitakse inimestest, keda Johannes ristis ja seejärel ristiti neid uuesti, kuna kuni oma teise ristimiseni ei mõistnud nad täielikult mõningaid seisukohti. Nende sarnaselt kahetsesime meie oma esimese vette mattumise ajal siiralt ja panime alguse uuele elule. See võib ka nii olla, kuid see ei välista vajadust saada "üht (tõelist) ristimist", mis võib toimuda ainult peale "ühe usu" kõikide seisukohtade vastuvõtmist.


  Back
Kodu
Next