PIIBLI Alused
Peatükk 4: Jumal Ja Surm
Inimese Loomus | Hing | Inimese Hing | Surm On Teadvusetu Olek | Ülestõusmine | Kohus | Tasustamise Koht: Taevas või Maa? | Vastutus Jumala Ees | Põrgu | Kõrvalepõige (Puhastustuli, Hing Ja Ümberkehastumine, Meie Ülestõusmine, Ülendamine) | Küsimused

Kõrvalepõige 11: Puhastustuli

Rooma Katolik kirik õpetab, et jumalainimeste hinged võivad peale surma suunduda niinimetatud puhastusse, mis asub "taeva" ja "põrgu" vahepeal. Kirik räägib, et see koht on "puhastuseks"; selles piinatakse hinge mingi aeg ,enne seda, kui ta saab kõlbulikuks - pääsemiseks taevasse. Kui inimene ja ta sõbrad palvetavad, põletavad küünlaid ja toovad kirikule finantsohvreid, siis see võib lühendada hinge kannatusaega puhastustules. See, et need ideed kujutavad enesest suurt viga, on nähtav järgnevatest näidetest:-

- Piibel vaikib sellise koha olemasolust.

- Me näitasime, et hing käib ennem meie keha kohta, kui mingisuguse surematu osa kohta meie sees, ja põrgu on ennemini haud, kui karistuse koht.

- Õndsatele ei antud kunagi tõotusi taevasse pääsemiseks. Pääsemine antakse kohtu paigas, Kristuse tagasitulekul, aga mitte mingil ajal peale surma, kui me väljume puhastustulest (Matteuse 25:31-34; Ilmutuse 22:12).

- Kõik õndsad saavad tasu ühel ja samal ajal, aga mitte iga inimene eraldi.

- Surmale järgneb täielik teadvusetus, mitte aktiivsus, mida oletatakse puhastustule alusel.

- Me puhastume meie pattudest, ristimisega Kristusesse ja tugevdame meie usku Tema töödesse, meie praeguse elu vältel, kuid mitte mingisuguse kannatuste perioodi vältel, peale surma. Meil kästakse "pühkida välja vana haputaigen", patud meie elus (1Korintlastele 5:7), puhastada meie südametunnistus surnud tegudest (Heebrealastele 9:14; 2Timoteosele 2:21). Seepärast peame me puhastuma praegust, meie elu jooksul, aga mitte "puhastustules", millesse me justkui siseneksime peale surma. "Nüüd on hästi soodus aeg, vaata, nüüd on päästepäev" (2Korintlastele 6:2). Meie kuuletumine Jumalale ristimises ja vaimse iseloomu arendamine selles elus, viivad meid pääsemisele (Galaatlastele 6:8), aga mitte mingisuguse ajaperioodi veetmine "puhastustules".

Teiste inimeste jõupingutused päästa meid küünalde põletamisega ja teiste annetustega Katoliku Kirikule, ei avalda üldse mingit mõju meie pääsemisele. "Nad kiitlevad oma suurest rikkusest! Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda ... et keegi jääks elama lõppemata" (Laulud 49:7,8,10).


  Back
Kodu
Next