PIIBLI Alused
Peatükk 4: Jumal Ja Surm
Inimese Loomus | Hing | Inimese Hing | Surm On Teadvusetu Olek | Ülestõusmine | Kohus | Tasustamise Koht: Taevas või Maa? | Vastutus Jumala Ees | Põrgu | Kõrvalepõige (Puhastustuli, Hing Ja Ümberkehastumine, Meie Ülestõusmine, Ülendamine) | Küsimused

4.7 Tasustamise Koht: Taevas või Maa?

Kõik, kes veel arvavad, et taevas, aga mitte maa, saab olema Jumala Kuningriigi asukohaks, see tähendab, tõotatud tasuks, peaksid endale selgeks tegema järgmised momendid:-

- Oma palves Issand Jumala poole, paluvad usklikud Jumala Kuningriigi saabumist (s.o. nad palvetavad Kristuse tuleku eest), et Jumala soovid täituksid maa peal, nii nagu nad on praegu täitunud taevas (Matteuse 6:10). Me palvetame selle eest, et Jumala Kuiningriik tuleks maa peale. Kahetsusväärne, et tuhanded inimesed lausuvad mõttetult selle palve sõnu, täielikult uskudes, et Jumala Kuningriik on juba taastatud taevas ja et maa hävitatakse.

- "Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa" (Matteuse 5:5), - siin ei räägita, et nende hinged lähevad taevasse. See käib Laulud 37 kohta, mis on täielikult pühendatud sellele, et lõplik tasu õndsatele saab olema maa peal. Sellesama koha peal, kus patustel oli ajutine ülekaal, saavad õndsad tasuks igavese elu ja saavad igaveseks omandiks sellesama maa, kus valitsesid patused (Laulud 37:34,35). "Ent alandlikud pärivad maa... tema õnnistatud pärivad maa... õiged pärivad maa ja elavad seal peal põliselt" (Laulud 37:11,22,29). Elada maa peal (tõotatud maal) igavesti, tähendab igavese elu võimatust taevas.

- Taavet suri ja on maha maetud... Taavet ei ole läinud taevasse" (Apostlite teod 2:29,34). Peetrus selgitas, et tema lootus püsib surnuist ülestõusmises Kristuse pöördumisel (Apostlite teod 2:22-36).

- Maa on areeniks Jumala tegudele inimkonnaga: "Taevas on Jehoova taevas ja maa on ta annud inimlastele" (Laulud 115:16).

- Ilmutuse 5:10. salmis tuuakse nägemus sellest, mida õndsad räägivad, kui nad seisavad vastuse andmiseks kohtu ees -kohtupäeval: " (Kristus) on teinud meid kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale, ja nad valitsevad maa peal". See meenutus valitsemisest Jumala Kuningriigis maa peal - erineb tunduvalt ähmasest ideest, et me saame "unustuse" kusagil taevas.

- Ettekuulutused, mis on toodud Taanieli 2. ja 7. peatükis, räägivad poliitilise võimu väljasuremisest, mis lõpptulemusena vahetatakse välja Jumala Kuningriigiga Kristuse tagasitulekul. Kuningriik saab olema "kogu taevalaotuse all" ja täidab "kogu maa" (Taanieli 7:27; 2:35; vrd. värsiga 44). See igavene Kuningriik "kogu taeva all antakse Kõigekõrgema pühale rahvale" (Taanieli 7:27); seepärast on nende tasu - igavene elu Kuningriigis, mis hakkab asuma maa peal, taeva all.


  Back
Kodu
Next