PIIBLI Alused
Peatükk 2: Jumala Vaim
Jumala Vaim: Määramine | Jumala Vaimsus | Püha Vaimu Anded | Annete Äravõtmine | Piibel - Ainus Autoriteet | Kõrvalepõige (Püha Vaim - On Isiksus?, Isikustamise Printsiip, Kalvinism, "Siis Saate Püha Vaimu Anni", "Tunnustähed Järgivad Neid, Kes Usuvad") | Küsimused

Peatükk 2: Küsimused

nimi:
email (kohustuslik):
 1. Missugused allpool toodud sõnadest assotseeruvad sõnaga "Hing"?
  Jõud
  Püha
  Hingus
  Tolm

 2. Mis on Püha Hing?
  Isiksus
  Jõud
  Jumala jõud, mis on suunatud spetsiaalse eesmärgi teostamisele
  Kolmainsuse osa

 3. Kuidas Piibel kirjutati?
  Inimesed tõid esile oma isiklikke mõtteid
  Inimesed kirjutasid sellest, mida mõtleb Jumal
  Inimeste innustuse kaudu Jumala Vaimuga
  Mingi osa oli innustatud aga teised osad ei olnud sellised

 4. Millised allpool toodud väidetest näitavad põhjusi, miks valati välja Vaimu andeid?
  Et kinnitada Evangeeliumi sõnalist kuulutamist
  Varase kiriku laiemale levitamisele
  Et sundida inimesi vagadusele
  Et päästa apostleid raskustest

 5. Kust me võime teada saada Jumala Tõde?
  Osalt Piiblist, osalt isikliku mõttetegevuse teel
  Pühast Vaimust, mis räägib meiega vahetult, peale selle, et me loeme Piiblit
  Üksnes Piiblist
  Pühakutelt

 6. Nimetage mõned Vaimu anded, mis eksisteerisid esimesel sajandil m.a.j.?

 7. Millal olid need ära võetud? Kas on neid võimalik praegu omada?

 8. Kuidas võib Püha Vaim tegutseda meie elus praegu?


   Back
Kodu
Back