PIIBLI Alused
Peatükk 2: Jumala Vaim
Jumala Vaim: Määramine | Jumala Vaimsus | Püha Vaimu Anded | Annete Äravõtmine | Piibel - Ainus Autoriteet | Kõrvalepõige (Püha Vaim - On Isiksus?, Isikustamise Printsiip, Kalvinism, "Siis Saate Püha Vaimu Anni", "Tunnustähed Järgivad Neid, Kes Usuvad") | Küsimused

2.5 Piibel - Ainus Autoriteet

Kõigest, selles peatükis öeldust, järeldub, et Jumala Vaim kuulub Tema mõistuse, kavatsuse ja jõu juurde, mille abil Ta loob oma tegusid. Me kriipsutasime alla, et Vaim avaneb meile näitlikult Jumala Sõna lehekülgedel. Paljud kaasaegsete kristlaste probleemid on esile kutsutud selle täielikust mittemõistmisest. Kuna on raske mõista, et selline suur jõud on paigutatud ühte raamatusse, siis tahetakse mõelda, et peale Piibli on olemas veel mingisugune Jumala avaldumise vorm inimesele. Selle tagajärjel, et meie äärmiselt rikutud inimloomus (Jeremija 17:9), leiab Jumala Sõna puhta tõe raske olevat omandada (Johannese 17:17), tekib paljudel inimestel kiusatus omada teisi ilmutuse vorme, mis on meeldivamad inimese mõistusele. Allpool on mõningad neist näidetena ära toodud: -

Usulahk (kirik)

Teised vormid, kes preten deerivad ilmutusele

Selle vormi eelistus/köitvus inimese jaoks

Jehoova tunnis tajad

Vahitorni Ühingu välja anded, mida loetakse jumalavaimseteks

Ei vajata mingit isiklikku vaeva ega mõtlemist Piibli õigsuse mõistmiseks. Vastu- sed on kõige jaoks antud.

Katolism

Arvamused, kes nende en di sõnade järgi on Jumala mõistuse peegelduseks

Rooma papi ja pühakute ütlused Ei ole vajadust ise Piiblit lugeda

Vanasti katolism ei edendanud vaid isegi keelas seda teha. Usk inimeste sõ- nadesse, mitte jõupingutus- te lisamine nende sõnade õigsuse kinnitamiseks.

Mormoo
- nid

Mormoonide Raamat

Eitab Piibli alustesse usu vajalikkust, mida on raske omaks võtta. Mormoonide raamat annab universaalse pääsemise võimaluse, samal ajal kui Piibel räägib paljude inimeste olemasolust, kes elavad ja surevad lootuse olemasolu-ta,sellepärast, et neid ei ole kutsutud Evangeeliumi tundmisele.

Evangeelsed" kristlased

"Sisemine valgus" on nende arvamuse järgi Püha Vaim

Nad usuvad, et kõik nende tunded on õiged ja arvavad, Jumala Vaim suunab ja innustab neid nende radadel, mis ei ole seotud Piibliga.

Kõik see rõhutab vajadust Piibli, kui Jumala Sõna, põhjalikumaks õppimiseks ja leidma tema lehekülgedel tõelist ilmutust. Küsimusele:"Miks on üks Piibel, kuid palju kirikuid?", tuleks esitada vastulause, kuidas võtab iga kirik teatud astmeni vastu teist Püha Vaimu ilmutuse vormi, see on, Tema tahet, õpetust ja mõtlemist, vaatamata sellele, mis on Piiblis sellest räägitud.

Kui te tahate leida üht õiget kirikut, üht tõelist usku ja üht tõelist ristimist (Efeslastele 4:4-6), peaks olema teile üleskutseks selge ja vali - "Tagasi Piibli juurde!"


   Back
Kodu
Next