BIBLICKÉ Základy
Kapitola 6: Bůh a zlo
Bůh a zlo | Ďábel a satan | Démoni | Přídavek (Co se stalo v Edenu?) | Otázky

Kapitola 6: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Kdo je příčinou našich problémů a strastí?
  Bůh;
  náhoda;
  hříšná bytost zvaná satan;
  hříšné bytosti zvané démoni.

 2. Kdo je zodpovědný za to, že jsme pokoušeni k hříchu?
  naše vlastní lidská přirozenost;
  Bůh;
  zlí duchové;
  hříšná bytost zvaná satan.

 3. Co znamená slovo „ďábel“?
  hřích;
  had;
  falešný žalobce/pomlouvač;
  Lucifer.

 4. Co znamená slovo „satan"?
  hříšník;
  protivník;
  zvíře/bestie;
  král démonů.

 5. Může být slovo „satan“ užito také pro dobré lidi?
  Ano
  Ne

 6. K čemu obrazně poukazují „satan“ a „ďábel“?

 7. Jak rozumíme „démonům“ podle Nového zákona? Jsou to:
  hříšní andělé;
  nemoci;
  dobový výraz pro nemoci, neboť si lidé mysleli, že jsou způsobené „démony“;
  duchovní bytosti.

 8. Jak chápete hada v zahradě Eden?


  Back
Home
Next