BIBLICKÉ Základy
Kapitola 4: Bůh a smrt
Povaha člověka | Duše | Duch člověka | Smrt je stav nevědomí | Vzkříšení | Soud | Místo odměny: nebe, nebo země? | Zodpovědnost Bohu | Peklo | Otázky

Kapitola 4: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Co se stane, když zemřeme?
  duše odejde do nebe;
  staneme se zcela nevědomými a naše těla se rozpadnou v prach;
  duše je někde „skladována“ až do doby konání soudu;
  hříšné duše jdou do pekla a ty dobré do nebe.

 2. Co je duše?
  nesmrtelná část naší bytosti;
  slovo ve významu „tělo/osoba/stvoření (bytost)“;
  totéž jako duch;
  cosi, co přijde po smrti do nebe, nebo do pekla.

 3. Co je lidský duch?

 4. Popište krátce lidskou přirozenost.

 5. Jmenujte dva biblické verše prokazující, že smrt je stav nevědomí.

 6. Co víte o soudné stolici Kristově?

 7. Kdo bude vzkříšen a souzen?

 8. Co je peklo?

 9. Co je Gehenna?


  Back
Home
Next