Osnove BIBLIJE
Studij 8: Isusova priroda
Uvod | Razlike između Boga i Isusa | Isusova priroda | Isusova ljudskost | Božji odnos s Isusom | Osvrt ("Bio (je) u obličju Božijemu") | Pitanja

8.2 Razlike između Boga i Isusa

Postoji fina ravnoteža koja se može povući između onih pasusa koji naglašavaju stupanj do kojeg je Bog bio "u Kristu", i oni koji ističu njegovu ljudskost. Potonja grupa pasusa onemogućuju biblijski opravdati ideju da je Isus Sami Bog, "sami Bog samoga Boga", kao što nauk triniteta pogrešno navodi. (Ova fraza "sami Bog samoga Boga" je bila upotrijebljena u nikejskom Saboru 325 n.e. gdje ideja da je Bog trinitet bila prvo objavljena; bila je nepoznata ranim kršćanima.) Riječ 'trinitet' nikad se ne pojavljuje u Bibliji. Studij 9 će dalje prekapati po Kristovoj potpunoj pobjedi nad grijehom, i Božjeg udjela u tome. Na početku ovih lekcija, sjetimo se da spasenje ovisi o ispravnom razumijevanju istinskog Isusa Krista (Iv.3:36; 6:53; 17:3). Čim smo jednom došli do ovog istinskog razumijevanja njegove pobjede grijeha i smrti, možemo biti baptizirani u njega kako bi dijelili u ovom spasenju.

Jedan od najjasnijih sažetaka odnosa između Boga i Isusa se nalazi u 1Tim.2:5: "jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek -Krist Isus". Razmišljanje nad istaknutim riječima vodi slijedećim zaključcima:-

-Ima samo jednog Boga, nemoguće je da bi Isus mogao biti Bog; ako je Otac Bog i Isus je također Bog, onda su to dva Boga. "Nama je jedan Bog, Otac" (1Kor.8:6). 'Bog Otac' je stoga jedini Bog. Prema tome je nemoguće da bi tu moglo biti jedno odvojeno biće zvano 'Bog Sin', kao što navodi lažni nauk triniteta. Stari zavjet također prikazuje Jahvea, jedinoga Boga, kao Oca (pr. Is.63:16; 64:8).

-Kao dodatak ovom jednom Bogu, tu je posrednik, čovjek Krist Isus - "i posrednik". Slovo "i" pokazuje razliku između Krista i Boga.

-Krist da je "posrednik" znači da je on hod-između. Posrednik između grešnih ljudi i bezgrešnoga Boga ne može biti bezgrešni Sami Bog; morao je to biti bezgrešni čovjek, grešne ljudske naravi. "Čovjek Krist Isus" ne ostavlja nas ni u kakvoj sumnji ispravnosti ovoga objašnjenja. Iako je pisao nakon Isusova uzašašća, Pavao ne govori o "Bogu Krista Isusa".

Nekoliko smo puta podsjećani da "Bog nije čovjek" (4Moj.23:19; Os.11:9); ipak Krist je jasno "sin čovječji", kao što je često nazivan u Novom zavjetu, "čovjek Krist Isus". On je bio "Sin Svevišnjega" (Lk.1:32). Bog da je "Svevišnji" ukazuje da samo On ima krajnju visinu; Isus da je "Sin Svevišnjega" pokazuje da on nije mogao biti osobno Sami Bog. Sam jezik o Ocu i Sinu koji se koristi o Bogu i Isusu, čini očitim da oni nisu isti. Dok sin može imati određene sličnosti sa svojim ocem, on ne može biti jedna te ista osoba, niti da bude tako star kao njegov otac.

U ovom nizu, ima jedan broj očitih razlika između Boga i Isusa, koje jasno pokazuju da Isus nije bio Sami Bog:-

BOG

ISUS

"Bog ne može biti napastovan" (Jak.1:13).

Krist je bio "poput nas iskušavan svime" (Heb.4:15).

Bog ne može umrijeti - On je besmrtan po prirodi (Ps.90:2; 2Tim.6:16).

Krist je umro za tri dana (Mt.12:40; 16:21).

Bog ne može biti viđen od ljudi (1Tim.6:16; 2Moj.33:20).

Ljudi su gledali Isusa i doticali ga (1Iv.1:1 ističe ovo).

Kad smo iskušavani, mi smo prisiljeni s izborom između grijeha i pokornosti Bogu. Često odabiramo nepokornost Bogu; Krist je imao iste izbore, ali je uvijek odabirao biti pokoran. On je stoga imao mogućnost griješiti, premda on zaista nikad to nije učinio. Nezamišljivo je da Bog ima bilo kakvu mogućnost griješiti. Mi smo pokazali da je Davidovo sjeme obećano u 2Sam.7:12-16 bilo definitivno Krist. Stih 14 govori o Kristovoj mogućnosti zgriješiti: "Ako učini što zlo, karaću ga prutom".


  Back
Home
Next