Osnove BIBLIJE
Studij 8: Isusova priroda
Uvod | Razlike između Boga i Isusa | Isusova priroda | Isusova ljudskost | Božji odnos s Isusom | Osvrt ("Bio (je) u obličju Božijemu") | Pitanja

8.5 Božji odnos s Isusom

Razmatranje toga kako je Bog uskrisio Isusa vodi nas razmisli o odnosu između Boga i Isusa. Ako su oni "sujednaki... suvječni", kao što navodi učenje triniteta, onda bi očekivali da njihov odnos bude takav kao u jednakima. Mi smo već vidjeli obilje dokaza da to nije slučaj. Odnos između Boga i Krista je sličan onom između muža i žene: "svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog" (1Kor.11:3). Kao što je muž glava ženi, tako je i Bog glava Kristu, premda oni imaju istu jedinstvenu namjeru koja treba postojati između supružnika. Tako je "Krist Božji" (1Kor.3:23), kao što supruga pripada suprugu.

Za Boga Oca se često navodi da je Kristov Bog. Činjenica da je Bog opisan kao "Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista" (1Pet.1:3; Ef.1:17) čak i nakon Kristova uzašašća, pokazuje da je to sada njihov odnos, kao što je bio i u vrijeme Kristova smrtna života. Nekad se raspravlja od trinitaraca da se o Kristu govori kao za manji od Boga samo za vrijeme njegova života na zemlji. Novozavjetna pisma su pisana nekoliko godina nakon Kristova uzašašća, ipak još uvijek govore o Bogu kao Kristovu Bogu i Ocu. Isus još uvijek tretira Oca svojim Bogom.

Otkrivenje, zadnja knjiga Novoga zavjeta, je bila pisana najmanje 30 godina nakon Kristova uzdizanja i uzašašća, ipak ona govori o Bogu kao o "(Kristovu) Bogu i Ocu" (Otk.1:6). U ovoj knjizi uskrsli i uzdignuti Krist daje poruke vjernicima. On govori o "hramu Boga moga... ime Boga svoga... grada Boga svoga" (Otk.3:12). Ovo dokazuje da Isus čak i sada misli o svom Ocu kao o svom Bogu - i stoga on (Isus) nije Bog.

Tokom svog smrtnog života, Isus se povezao sa svojim Ocem na sličan način. On je govorio o uzdizanju "Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu" (Iv.20:17). Na križu, Isus je izložio svoju ljudskost do potpunog: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" (Mt.27:46). Ovakve riječi je nemoguće shvatiti ako su govorene od Samoga Boga. Sama činjenica da se Isus molio Bogu "silnim vapajem i suzama" samo po sebi pokazuje istinsku prirodu njihova odnosa (Heb.5:7; Lk.6:12). Očito Bog se ne može moliti Samom Sebi. Čak i sada, Isus se moli Bogu za nas (Rim.8:26,27 N.I.V. cp. 2Kor.3:18 R.V. mg.).

Mi smo sada pokazali da Kristov odnos s Bogom u vrijeme njegova smrtna života u osnovi nije različit od onoga kakva je sada. Krist se povezao s Bogom kao sa svojim Ocem i Bogom, i molio se Njemu; isto stanje je zadržano i sada, nakon Kristova uskrsnuća i uzašašća. Tokom svog života na zemlji, Krist je bio Božji sluga (Djela 3:13,26; Is.42:1; 53:11). Jedan sluga izvršava volju svoga gospodara, i ni u kom slučaju nije jednak s njegovim gospodaru (Iv.13:16). Krist je istaknuo da je moć i vlast koju je imao bila Božja, umjesto njegovo vlastito pravo: "Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa... tražim... volju onoga koji me posla... Sin ne može sam od sebe činiti ništa" (Iv,5:30,19).


  Back
Home
Next