Osnove BIBLIJE
Studij 7: Isusovo porijeklo
Starozavjetna proroštva o Isusu | Djevičansko rađanje | Kristovo mjesto u Božjem planu | "U početku bijaše Riječ" | Osvrt (Povijesni Isus, "Siđoh s neba", Da li je Isus stvorio zemlju?, "Prije negoli Abraham posta, Ja jesam", Melkisedek) | Pitanja

Osvrt 25: "Prije negoli Abraham posta ja jesam" (Iv.8:58)

Ove se riječi često pogrešno primjenjuju u učenju da je Isus postojao prije Abrahama. Međutim bliže ispitivanje otkriva suprotno da je istina.

1. Isus ne veli 'Prije negoli Abraham posta, ja sam postojao'. On je bio obećani potomak Abrahamov; mi činimo besmislicu od Božjih obećanja Abrahamu ako kažemo da je Isus fizički postojao prije vremena Abrahama.

2. Kontekst u Iv.8:58 je Kristov javni govor Židovima o Abrahamu. Što se njih ticalo, Abraham je bio najveći čovjek koji bi ikad živio. Isus veli "Ja sam sada, kao što ovdje stojim, važniji no Abraham". Kao što su oni stajali ondje, Isus je taj koji je bio za počast više nego Abraham. On veli 'Ja sam sada, važniji no što je Abraham ikada bio'. (Ovo je jedna igra riječi koja ne dobija smisao našim prijevodom "Prije negoli Abraham posta, Ja jesam" u engl. prev. čija odstupanja od izvornika su minimalna stoji "Prije Abrahama, sam Ja"; dakle Isus veli: 'Prije (vam je bio važan) Abraham, (sada važan) sam Ja'). Moguće je shvatiti "prije" u Iv.8:58 kao preporuku na vrijeme, u smislu da prije no je postojao Abraham, Krist je bio u Božjemu planu još s početka svijeta. Bio je stoga Isus "prije" Abrahama u ovom smislu što je bio "prije" njega u govoru važnosti.

3. Dokaz o ovome je nađen u Iv.8:56: "Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se". Jedino vrijeme zapisano da se Abraham smijao i bio obradovan bilo je kad mu je obećano da će imati sjemena; on je shvatio da konačno to je obećanje imalo preporuku na Isusa (1Moj.17:17). Abraham "vidje" naprijed prema Kristu kroz dana mu obećanja o Isusu. On je skriveno komentirao o budućoj Isusovoj žrtvi: "na brdu gdje će se Gospod postarati" ("na brdo Gospodnje bit će viđeno" -izv. heb. tekst (1Moj.22:14)). U ovom smislu Isus govori o Abrahamu da ga je vidio. U ovom kontekstu govora o obećanjima je Isus mogao reći "Prije negoli Abraham posta, Ja jesam". On je cijenio, kao što smo objasnili u dijelu 3.1, da su Božja obećanja Abrahamu otkrivala plan o Isusu koji je Bog znao s početka svijeta. Ta namjera, koja je bila "Prije negoli Abraham posta", je bila otkrivena Abrahamu u obećanja njemu, i sada se ispunjavala u očima Židova 1 stoljeća, kao što su stajali uokrug Isusa, "riječ (obećanja) tijelom postade".

4. Često se tvrdi da Isus aludira na Božanstveno Ime kad veli "Ja jesam" (Ja sam). Mi smo objasnili u Osvrtu 3 da Isus i dakako obični ljudi mogu nositi Božje Ime, bez ovo da znači da su oni Sami Bog osobno. Međutim, može biti da Isus jednostavno upotrebljava sadašnje vrijeme glagola 'biti'. Taj se isti grčki sastav pojavljuje u Iv.9:9 nekoliko stihova kasnije. Susjedi slijepog čovjeka koji je bio izliječen su pitali jedan drugoga je li to bio isti čovjek koji je običavao sedjeti i prositi: "Jedni su govorili: On je. Drugi opet: Nije nego mu je sličan. On je sam tvrdio: Da ja sam (taj)". Zamijetićeš da je u A.V. riječ "taj" u italiku. Ovo znači da se to ne nalazi u izvornom grčkom tekstu, nego je dodato od prevodioce. Slijepi čovjek veli "Ja sam", upravo kao što i Isus veli "Ja sam" u Iv.8:58. Ako mi kažemo da činjenica što Isus veli "Ja sam" dokazuje da je on sami Bog, onda moramo zaključiti da je i slijepi čovjek bio također "sami Bog". Međutim, vrijedno je zabilježiti da Jahve, Božanstveno Ime, uistinu znači "Ja ću biti koji ću biti" (2Moj.3:14 R.S.V.mg.) umjesto "Ja sam" (Ja jesam ).


  Back
Home
Next