Osnove BIBLIJE
Studij 7: Isusovo porijeklo
Starozavjetna proroštva o Isusu | Djevičansko rađanje | Kristovo mjesto u Božjem planu | "U početku bijaše Riječ" | Osvrt (Povijesni Isus, "Siđoh s neba", Da li je Isus stvorio zemlju?, "Prije negoli Abraham posta, Ja jesam", Melkisedek) | Pitanja

Osvrt 24 Da li je Isus stvorio zemlju?

"Prvorođenac svakog stvorenja. Ta u njemu (Isusu) je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu. On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih" (Kol.1:15-18). Ovo je tipično za one pasuse koji mogu dati utisak da je Isus zaista stvorio zemlju.

1. Ako je ovo istina, onda se toliko mnogim drugim pasusima protuslovi koji naučavaju da Isus nije postojao prije svoga rođenja. Zapis u Postanku jasno uči da je Bog bio Tvorac. Ili Isus ili je Bog bio tvorac; ako kažemo da je Isus bio tvorac dok Postanak veli da je to bio Bog, velimo da je Isus bio izravno jednak Bogu. U ovom je slučaju nemoguće objasniti mnoge stihove koji pokazuju razlike između Boga i Isusa (vidi Studij 8.2 za primjeri o ovome).

2. Isus je bio "prvorođeni", što implicira početak. Nema nikakva dokaza da je Isus bio Božji "prvorođeni" prije stvaranja doslovne zemlje. Pasusi kao 2Sam.7:14 i Ps.89:27 su predvidjeli da će doslovni potomak Davidov postati Božji prvorođenac. On jasno nije bio u postojanju u vrijeme kad su ti pasusi pisani, i stoga niti u vrijeme stvaranja Postanka. Isus je postao "Sinom Božjim, u snazi" preko svoga uskrsnuća od mrtvih (Rim.1: 4). Bog "uskrisi... Isusa, kao što je i pisano u Psalmu drugom: Ti si Sin moj, danas te rodih" (Djela 13:32,33). Tako je Isus postao Božji prvorođenac putem svoga uskrsnuća. Zamijeti također da sin koji stoji s desne ruke ocu je povezano s time da je prvorođeni (1Moj.48:13-16) i Krist bi uznesen k Božjoj desnoj ruci nakon svoga uskrsnuća (Djela 2:32; Heb.1:3).

3. U ovom je smislu Isus opisan kao prvorođenac od mrtvih (Kol.1:18), fraza koja je paralelna sa "Prvorođenac svakog stvorenja" ili stvaranja (Kol.1:15). On stoga govori o sebi kao o "Prvorođenca od mrtvih... Početak Božjeg stvorenja" (Otk.1:5; 3:14). Isus je bio prvi od novog stvorenja besmrtnih muškaraca i žena, čije uskrsnuće i potpuno rođenje kao besmrtni Božji sinovi je omogućeno smrću i uskrsnućem Isusa (Ef.2:10; 4:23,24; 2Kor5:17). "U Kristu (će) svi (istinski vjernici) biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku" (1Kor.15:22,23). Ovo je upravo ista ideja kao u Kol.1. Isus je bio prva osoba za ustajanje od mrtvih i za dodjelivanju besmrtnosti, on je bio prvi od novog stvorenja, i istinski vjernici će slijediti njegov model o njegovu povratku.

4. Stvorenje o kojem se govori u Kol.1 se stoga odnosi na novom stvorenju, umjesto onom iz Postanka. Preko Isusova djela "je sve stvoreno... Prijestolja... Gospodstva" itd. Pavao ne veli da je Isus stvorio sve stvari i onda da daje primjere o rijeke, planine, ptice itd. Elementi ovog novog stvorenja se odnose na one nagrade koje ćemo imati u Božjem Kraljevstvu. "Prijestolja... Gospodstva" itd. se odnosi na to da će uskrsnuti vjernici biti "kraljevi i svećenici i kraljevat ćemo na zemlji" (Otk.5:10 izv. tekst). Ove su stvari omogućene Isusovim djelom. "Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima " (Kol.1:16). U Ef.2:6 mi čitamo o vjernicima koji su u Kristu da sjede "na nebesima". Tako ovi stihovi naučavaju da uzvišeno duhovno stanje koje možemo sada imati, kao i ono koje ćemo doživjeti u budućnosti, je sve omogućeno po Kristu. 'Nebesa i zemlja' sadrže sve stvari kojima je trebalo izmirenje po krvlju križa Kristova (Kol.1:16,20), pokazujući da se "sve... na nebesima" odnosi na vjernike koji sada sjede "na nebesima u Kristu Isusu", umjesto na sve fizičke stvari oko nas.


  Back
Home
Next