Osnove BIBLIJE
Studij 4: Bog i smrt
Ljudska priroda | Duša | Duh | Smrt je nesvjesnost | Uskrsnuće | Sud | Mjesto nagrade: nebo ili zemlja? | Odgovornost Bogu | Pakao | Osvrt (Čistilište, Duhovi i reinkarnacija, S kakvu prirodu smo uskrsnuti?, "Ushićenje") | Pitanja

Osvrt 13: S kakvu prirodu smo uskrsnuti?

Pokazali smo da se vječni život i izmjena u Božju prirodu dodjeljuju vjernicima nakon suda. Krist će prvo uskrsnuti one odgovorne njegovu sudu, i onda će im suditi nakon njihova okupljanja k njemu. Budući da se nagrada besmrtne prirode daje kod suda, slijedi da oni koji su uskrsnuti imaju smrtnu prirodu prije svega. Ako su oni uskrsnuti besmrtnim tijelima, onda nema nikakva razloga za sudačku stolicu kod koje bi se dijelile nagrade.

Mi ulazimo u Kraljevstva Božjega odmah nakon suda (Mt.25:34); vjernici nisu stoga u Božjem Kraljevstvu prije suda. "Tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega (znači)... svi ćemo se izmijeniti... Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost" (1Kor.15:50,51,53). Slijedi da ova promjena prirode, iz smrtne u besmrtnu, nastaje kod suda, budući da tada ulazimo u Kraljevstvu.

Međutim, nadahnuti apostol Pavao često govori o "uskrsnuću" u smislu "uskrsnuće života" - uskrsnuće pravednih, koji će zatim dobiti život vječni nakon suda. On je, dakako, shvaćao "da će biti vaskrsenije mrtvima, i pravednicima i grješnicima" (Djela 24:15 Karadžić). On je bio svjestan da će odgovorni "izići (iz groba): koji su dobro činili - na uskrsnuće života, a koji su radili zlo - na uskrsnuće osude" (Iv.5:29).

Na svoj pozitivni način, Pavao čini se da često misli na ovo "uskrsnuće života" kad govori o "uskrsnuću". Pravednici izlaze iz svojih grobova "na uskrsnuće života" - nakon izlaska iz zemlje njima će se suditi i zatim dati vječni život. Cijeli ovaj proces jest "uskrsnuće života". Postoji razlika između njihova 'izlaženja' iz groba, i "uskrsnuće života". Pavao govori o njegovoj težnji da živi kršćanskim životom: "ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih" (Fil.3:11). Jer je bio odgovoran on će biti uskrsnut da položi račun sudu u svakom slučaju; da je težio kako bi "prispio k uskrsnuću" mora stoga značiti da se "uskrsnuće" ovdje odnosi na "uskrsnuće života".

Drugi primjeri gdje "uskrsnuće" znači "uskrsnuće života" (cp. Lk.14:14) uključuju: Lk.20:35; Iv.11:24; 1Kor.15:21,42; Heb.11:35; Otk.20:6. U Ps.17:15 David govori o primanju svoje nagrade u trenu "kad se probudi". On je imao isti pogled na uskrsnuće, premda je znao da će biti suda. Upotreba ove fraze "uskrsnuća", kao ovdje u 1Kor.15 pomaže objašnjenju 1Kor.15:52 - "mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi". Spomena je vrijedno da se fraza "mrtvi" ponekad (osobito u 1Kor.15) odnosi na pravedne mrtve, koji će biti uskrsnuti da prime život vječni kod suda: 1Kor.15:13,21,35,42; 1Sol.4:16; Fil.3:11; Otk.14:13; 20:5,6.

1Sol.4:16,17 nabrojava događaje povezane s povratkom Krista:-

1. Krist se vidljivo vraća

2. Mrtvi su uskrsnuti

3. Odgovorni živi će biti oteti za sud.

Dodjeljenje vječnoga života je nakon zajedničkoga okupljanja (Mt.25:31-34; 13:41-43); stoga besmrtnost ne može biti dodjeljena kod uskrsnuća, budući da ovo prethodi zajedničkom okupljanju. Mi smo pokazali da će svi pravednici biti nagrađeni istodobno (Mt.25:34; Heb.11:39-40). Ovo bi bilo nemoguće kada bi se besmrtnost podjeljivala uskrsnućem, budući da uskrsnuće prethodi zajedničkom okupljanju živih koji su odgovorni.

Treba se zabilježiti, međutim, da je naše shvaćanje vremena veoma ljudsko; Bog nije uopće ograničen time. Moguće je otići predaleko u pokušaju izrade određene kronologije događaja koji će nastati o vrijeme Kristova povratka. Uskrsnuće i naša izmjena u besmrtnost kod suda su opisani da nastaju "Odjednom, u tren oka" (1Kor.15:51,52). Iz nužde, vrijeme će ući u drugu dimenziju u trenutku Kristova povratka, bar za one kojima će se suditi. Općo biblijsko načelo je da će svatko od onih odgovorni sudu dati račun o svom životu sudu, i imat će donekle nekakvu raspravu sa svojim sucem, Gospodina Isusa (Mt.25:44 itd.; Pro.3:17; 12:14; Lk.12:2,3; 19:23; Jez.18:21,22; 1Tim.5:24,25; Rim.14:11,12). Zbog datog golemog broja odgovornih, moramo pretpostaviti da će značenje vremena biti odgođeno ili silno zbijeno tako da će svatko od nas biti suđen istoga trena, a ipak zasebno. Jer će vrijeme biti zbijeno kod ove etape, tako da cijeli proces uskrsnuća i suda nastaje "Odjednom, u tren oka", razumljivo je da se o uskrsnuća ponekad govori kao o sredstvu s kojem će se pravednicima dati život vječni. Međutim, ovo je zbog brzine s kojom ćemo biti preneseni iz groba do suda, i onda, Božjom milošću, u stanje besmrtnosti. Još uvijek ostaje činjenica, od stihova raspravljanih ranije, da Biblija naučava da će vječni život biti dodjeljen kod suda umjesto kod uskrsnuća. Iz ovog razloga 1Sol.4:16 govori o pravednicima da su pozvani sudu zvukom trube, dok 1Kor.15:52 govori o istoj trubi povezanom s njihovim dodjeljenjem besmrtnosti. Ovo također objašnjava zašto je Pavao mislio o uskrsnuća kao istovjetnim s prihvaćanjem kod suda (pr. Fil.1:23).


  Back
Home
Next