Osnove BIBLIJE
Studij 4: Bog i smrt
Ljudska priroda | Duša | Duh | Smrt je nesvjesnost | Uskrsnuće | Sud | Mjesto nagrade: nebo ili zemlja? | Odgovornost Bogu | Pakao | Osvrt (Čistilište, Duhovi i reinkarnacija, S kakvu prirodu smo uskrsnuti?, "Ushićenje") | Pitanja

4.7 Mjesto nagrade: nebo ili zemlja?

Izuzev gornjih razloga, bilo tko koji još uvijek drži da će nebo umjesto zemlja biti mjesto Božjega Kraljevstva, tj. obećane nagrade, treba također obrazložiti slijedeće točke:-

-'Gospodinova molitva' traži da Kraljevstvo Božje dođe (tj. moli za povratak Krista), gdje će se Božje želje izvršavati na zemlji kao što su sada izvršavane na nebu (Mt.6:10). Mi dakle molimo da Božje Kraljevstvo dođe na zemlju. Tragedija je da se veliko mnoštvo ljudi nerazborito moli ovim riječima svakodnevno dok istodobno vjeruju da je Kraljevstvo Božje već sada potpuno uspostavljeno na nebu, i da će zemlja biti uništena.

-"Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju" (Mt.5:5) - ne 'duše će im otići na nebo'. Ovo aludira na Ps.37, koji u cijelosti ističe da konačna nagrada pravednicima biva na zemlji. Upravo u istom mjestu gdje su zli uživali u svoju privremenu nadmoć, pravednici će biti odštećeni vječnim životom, i posjedovat će ovu istu zemlju kojom su zli nekoć gospodovali (Ps.37:34,35). "Smjerni će naslijediti zemlju... Jer koje on blagoslovi, oni naslijede zemlju... Pravednici će naslijediti zemlju, i živjeće na njoj dovijeka" (Ps.37:11,22,29). Život na zemlju/obećanu zemlju zauvijek znači da je vječni život na nebu jedna nemogućnost.

-"David (je) umro, (i) pokopan je... David nije bio uznesen na nebesa" (Djela 2:29,34). Umjesto toga, Petar je objasnio da je njegova nada bila uskrsnuće od mrtvih o Kristova povratka (Djela 2:22-36).

-Zemlja je poprište Božjih djelovanja s ljudskim rodom: "Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovječijim" (Ps.115:16).

-Otk.5:9,10 povezuje viđenje toga što će pravednici reći kad budu prihvaćeni kod suda: "(Kriste) učinio si nas Bogu našemu careve i sveštenike, i carovaćemo na zemlji" (Karadžić). Ova slika kraljevanja u Božjemu Kraljevstvu na zemlji je prilično odstranjena iz blijede predodžbe da ćemo uživati u 'blaženstvu' negdje na nebu.

-Proroštva Dan. 2 i 7 prikazuju nizanje političkih moći, koje će se na koncu istisnuti od Kraljevstva Božjega o Kristova povratka. Područje ovog Kraljevstva bit će "pod svijem nebom", i ispunit će "svu zemlju" (Dan.7:27; 2:35 cp. v.44). Ovo trajno Kraljevstvo "daće se narodu svetaca višnjega" (Dan.7:27); njihova nagrada je dakle vječni život u ovomu Kraljevstvu koje će biti smješteno na zemlju, pod nebom.


  Back
Home
Next