Osnove BIBLIJE
Studij 3: Božja obećanja
Uvod | Obećanje u Edenu | Obećanje Nou | Obećanje Abrahamu | Obećanje Davidu | Osvrt (Uništenje Neba i Zemlje, Tvrdnje "Britanskog Izraelizma'") | Pitanja

Osvrt 10: Tvrdnje 'Britanskog Izraelizma'

Ideja je bila iznijeta od onih H.W. Armstrong-ova kova 'Plain Truth' organizacije da su obećanja Abrahamu ispunjena u britanskom i američkom narodu, koji, tvrdi se, su plemena Efrema i Manasije. Članovi pokreta 'britanskih Izraelaca' vjeruju da kraljevi i kraljice Engleske vode porijeklo kroz liniju Jude koja je počela s kraljem Davida. Da bi opravdali svoje teorije, morali su zaključiti da su Židovi odbačeni kao Božji narod i da su umjesto njih izabrani Britanci.

Ako je bilo slijeđeno izlaganje Studija 3, treba biti očito da biblijski ove tvrdnje nisu ni kojim načinom opravdane. Slijedeće su tek nekoliko od mnogih dodatnih poenta koje se mogu načiniti:

-Sva ljudska bića su jednako pod kletvu grijeha (Rim.3:23), i stoga Krist je umro da bi omogućio ljudima iz svih naroda priliku spasenja. Iz bilo koje nacionalne pozadine da smo je nevažno ako smo baptizirani u Krista i postali dio duhovnog Izraela (Gal.3:27-29). Nama je zapovijedano propovijedati evanđelje svim narodima, baptizirajući one pojedince koji vjeruju u njega (Mk.16:15,16); tako novi se Izrael sastoji od ljudi iz svih naroda, ne samo britanskog.

-Vrlo je teško dokazati porijeklo britanskog i američkog naroda; oni su mješavina ljudi iz mnogih dijelova svijeta. Samo zato jer je netko rođen u tim zemljama ne znači da su oni Božji izabrani narod.

-Britanski Izraelci tvrde da su blagoslovi Abrahamovu sjemenu ispunjeni u britanskom narodu, bez obzira na njihovu pokornost Bogu. Ovo ide nasuprot ponavljanom načelu da su Božji blagoslovi uslovljeni pokornošću. Cijelo 3Moj.26 i 5Moj.28 ocrtava blagoslove koje će doći nad Izraelom ako su oni bili pokorni Njegovoj riječi, i kletve koje će ishoditi iz njihovu neposlušnost. Tvrditi da je Bog dao Britaniji ove blagoslove bez obzira na njihovu pokornost Njegovoj riječi, i često unatoč njihovoj izrazitoj nepokornosti njoj, sigurno vrši nasilje nad uvjetima pod kojim Bog nudi ove blagoslove.

-Implikacija da je Bog odbacio Svoga naroda Izraela i da ih je zamijenio britanskim prkosi pasusima poput Rim.11:1,2: "Zar je Bog odbacio narod svoj? Nipošto! Ta i ja (Pavao) sam Izraelac, iz potomstva Abrahamova... Nije Bog odbacio naroda svojega".

-Kraljevstvo Božje je bilo kraljevstvo Izraela u prošlosti (2Dnev.9:8). Bilo je srušeno zbog njihovu nepokornost, ali će kraljevstvo biti preuređeno (Jez.21:25-27). Kraljevstvo će se vratiti Jeruzalemu (Mih.4:8) kada će Isus vladati ondje na Davidovu prijestolju (Lk.1:32).

-Trenutno razasuti ljudi Izraela će se okupiti iz raznih dijelova zemlje kamo su bili razasuti: "ja ću uzeti sinove Izrailjeve iz naroda u koje otidoše... i dovešću ih u zemlju njihovu. I načiniću od njih jedan narod u zemlji, na gorama Izrailjevijem" (Jez.37:21,22). Ovo se ispunjava u obliku naravnih Židova koji se vraćaju njihovoj zemlji; potpuno ispunjenje toga će biti u Kraljevstvu, kojeg sadašnji povratak Izraela svojoj zemlji ukazuje da mora uskoro doći.

Fusnota: Oni osobito zainteresirani u ovu temu možda hoće nabaviti besplatnu brošuru, 'British Isrealism Examined', dostupnu od izdavača.


  Back
Home
Next