Osnove BIBLIJE
Studij 3: Božja obećanja
Uvod | Obećanje u Edenu | Obećanje Nou | Obećanje Abrahamu | Obećanje Davidu | Osvrt (Uništenje Neba i Zemlje, Tvrdnje "Britanskog Izraelizma'") | Pitanja

Osvrt 9: Uništenje neba i zemlje (Otk.21:1; 2Pet.3:6-12).

Božja je namjera da uredi Svoje Kraljevstvo ovdje na zemlji (vidi Studij 5), nezamišljivo je da bi On uništio ovaj doslovni planet, i Studij 3.3 je dokazao da je On stalno obećavao da neće učiniti takvo što. Gornje preporuke o uništenju neba i zemlje moraju se stoga shvatiti figurativno.

Pasus iz Petra pokazuje sličnosti između osude zemlje u Noino vrijeme i onog što će se dogoditi u "dan Gospodnji" u budućnosti. "Ondašnji svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i zemlja... (su) pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda" (2Pet.3:6,7).

Petar ukazuje na kontrast između vode koja je bila sredstvo uništenja u Noino vrijeme, i ognja koji će biti upotrijebljen kod drugog dolaska. "Nebesa i zemlja" Noinog vremena nisu bili doslovno uništeni - "svako tijelo" grešno bijaše uništeno (1Moj.7:21; cp. 6:5,12). 'Nebo i zemlja' se stoga odnose na sistem stvari ili na ljudsku organizaciju. Oni koji pogrešno shvaćaju ovog pasusa skloni su previdjeti uništenje 'neba' o kome se govori. To se ne može uzeti za doslovnim - ono je Božje mjesto obitavanja (Ps.123:1), gdje nema nikakve grešnosti (Av.1:13; Ps.65:4,5), i koje objavljuje Božju slavu (Ps.19:1). Ako se ono odnosi na nešto figurativno, također mora i 'zemlja'.

Slijedeći pasusi pokazuju kako 'nebo i zemlja' u drugim dijelovima Biblije se ne uzimaju doslovno, nego više govore o sistemu stvari na zemlji:

-"Pogledah na zemlju, a gle bez obličja je i pusta; i na nebo, a svjetlosti njegove nema... Jer ovako govori Gospod: sva će zemlja (Izraela) opustjeti... Zato će tužiti zemlja, i nebo će gore potamnjeti" (Jer.4:23-28). Ovo je proroštvo osude koje imaju doći na 'nebo i zemlju' države i narodu Izraela, zbog koje će oni (ne doslovno nebo i zemlja) tužiti.

-Mojsije je ranije oslovio čitava Izraela: "Slušaj, nebo, govoriću; i zemlja neka čuje govor usta mojih" (5Moj.32:1). Istaknuto je da je tu bilo dvije kategorije ljudi kojima je govorio: 1)"starješine od plemena" i 2)"sav zbor Izrailjev" (5Moj.31:28,30). Starješine se onda izjednačuju s 'nebom' i obični ljudi sa 'zemljom'.

-Izaija je započeo svoje proroštvo sličnim stilom: "Čujte, nebesa i slušaj, zemljo... Čujte riječ Gospodnju, knezovi... poslušajte zakon Boga našega, narode" (Is.1:2,10). I opet postoji paralela između neba i vladara; i između zemlje i naroda.

-"(On) Doziva nebo ozgo i zemlju, da sudi narodu svojemu" (Ps.50:4). Ovo govori samo za sebe.

-"I potrešću sve narode... ja ću potresti nebo i zemlju" (Agej 2:7,21) ovo također.

-"Jer je opojen na nebu mač moj, evo, sići će na sud na Edomce... Mač je Gospodnji pun krvi... jer Gospod ima... veliko klanje u zemlji Edomskoj" (Is.34:5,6). 'Nebo' je ovdje izjednačeno s Edomom; prethodno proroštvo "sva će se vojska nebeska rastopiti" (Is.34:4) se stoga odnosi na uništenje Edoma.

-Nebo i zemlja spomenuti kako se razaraju u Is.13 govori o narodu Babilona. U seriji iskaza o Babilonu mi čitamo da će Bog "zatresti nebo, i zemlja će se pokrenuti sa svoga mjesta... I biće kao srna poplašena... svak će gledati za svojim narodom, i svak će bježati u svoju zemlju" (Is.13:13,14). Bježanje neba i zemlje je tako izjednačeno s onim od ljudih. Heb.9:26 govori o "svršetku vjekova" kao da nastaje u prvome vijeku n.e. - u smislu da je onda završavao židovski svijet.

Sa svim ovim čvrsto pri pameti, za očekivanje je da će se novozavjetne preporuke o novom nebu i zemlji o Kristovu povratku ticati novom sistemu stvari koje će biti viđene kad se uredi Kraljevstvo Božje.

Pobliže ispitivanje 2Pet.3 potvrđuje to. Opisujući kako će sadašnje 'nebo i zemlja' završiti, v.13 nastavlja: "Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva". Ovo citira Njegovo obećanje u Is.65:17: "Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju". Ostatak Is.65 nastavlja s opisom ovog novog sistema stvari kao savršeno stanje ovdje na ovu zemlju:

"Jer gle, ja ću stvoriti Jerusalim da bude veselje... Neće oni graditi a drugi se naseliti... dijete (će) umirati od sto godina (tj. životni će vijek biti povećan)... Vuk i jagnje zajedno će pasti" (Is.65:18-25).

Ovi blagoslovi jasno se tiču Božjega dolazaćeg Kraljevstva na zemlji - novo 'nebo i zemlja' koje će zamijeniti sadašnjeg jadnog stanja.


  Back
Home
Next