Osnove BIBLIJE
Studij 3: Božja obećanja
Uvod | Obećanje u Edenu | Obećanje Nou | Obećanje Abrahamu | Obećanje Davidu | Osvrt (Uništenje Neba i Zemlje, Tvrdnje "Britanskog Izraelizma'") | Pitanja

3.5 Obećanje Davidu

David, kao i Abraham i mnogo drugih primalaca Božjih obećanja, nisu imali lakog života. On je odrastao kao najmlađi sin velike obitelji koje je, u Izraelu 1000 p.n.e., značilo čuvanje ovaca i obavljanje poslova svojih prilično šefovski raspoloženih starijih braća (1Sam.15-17). Za ovo vrijeme upoznao je nivo vjere u Boga kojemu se mali broj ljudi približilo dosada.

Došao je dan kada se Izrael suočio s konačnim izazovom svog nasrtljivog susjeda, Filistejom; bijahu izazvani izabrati jednoga od svojih ljudi da se bori s divom Golijata, filistejskog prvaka, sporazumom da će ma tkogod pobijedio u borbi vladati nad pobjeđenima. Božjom je pomoću David pobijedio Golijata koristeći praćku, čime je zaradio čak veću slavu nego njihova kralja (Saula). "Ljubomora je okrutna poput groba" (Pjesma 8:6 (izv. tekst), riječi koje su dokazane za istinite Saulovim proganjanjem Davida za slijedećih 20 godina, goneći ga poput štakora po pustinji južnog Izraela.

Konačno je David postao kraljem, i da bi pokazao svoju zahvalnost Božjoj ljubavi prema njemu za vrijeme svog životnog pustoša, odlučio je izgraditi hram Bogu. Božji je odgovor bio da će Davidov sin, Salomon, izgraditi hram i da je Bog htio izgraditi kuću Davidu (1Sam.7:4-13). Onda je slijedilo detaljnije obećanje koje prilično ponavlja onog što je bilo rečeno Abrahamu, i koje je isto tako popunilo neke druge detalje:-

"Kad se navrše dani tvoji, i počineš kod otaca svojih, podignuću sjeme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje, i utvrdiću carstvo njegovo. On će sazidati dom imenu mojemu, i utvrdiću prijesto carstva njegova dovijeka. Ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin: ako učini što zlo, karaću ga prutom ljudskim i udarcima sinova čovječijih. Ali milost moja neće se ukloniti od njega kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje dovijeka pred tobom, i prijesto će tvoj stajati dovijeka"(v.12-16).

Iz naših prethodnih studija mi bi očekivali da "sjeme" bude Isus. Njegov opis kao sin Božji (2Sam.7:14) potvrđuje ovo, kao i mnogo drugih preporuka u drugim dijelovima Biblije:-

-"Ja sam... izdanak Davidov", rekao je Isus (Otk.22:16).

-"(Isusu), potomku Davidovu po tijelu" (Rim.1:3).

-"Iz njegova (Davidova) potomstva izvede Bog po svom obećanju Izraelu Spasitelja, Isusa" (Djela 13:23).

-Anđeo je rekao djevici Mariji o njezinom sinu, Isusu: "Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca (predaka) njegova... i njegovu kraljevstvu neće biti kraja" (Lk.1:32,33). Ovo primjenjuje obećanje Davidova sjemena, u 2Sam.7:13, na Isusa.

Sa sjemena čvrsto identificirana kao Isus, brojni detalji sada postaju značajni:-

1) SJEME

"Sjeme tvoje... koje će izaći iz utrobe tvoje... Ja ću mu biti otac, a on će mi biti sin", "od poroda tvojega posadiću na prijestolu tvojemu" (2Sam. 7:12,14; Ps.132:11). Isus, sjeme, trebao je biti doslovni, tjelesni potomak Davidov, a ipak imati Boga za svoga Oca. Ovo jedino se moglo postići putem djevičanska rođenja opisana u Novom zavjetu; Isusova je majka bila Marija, potomak Davidov (Lk.1:32), ali on nije imao ljudskog oca. Bog je čudesno djelovao nad Marijinu utrobu putem Svetoga Duha kako bi ona začela Isusa, i tako je anđeo komentirao, "Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji" (Lk.1:35). "Djevičansko rođenje" je bilo jedini način kojim se ovo obećanje Davidu moglo točno ispuniti.

2) KUĆA

"On će sazidati dom imenu mojemu" (2Sam.7:13) pokazuje da će Isus izgraditi hram Bogu - oboje doslovni i duhovni. Jez.40-48 opisuje kako će se u tisućljeće (prvih 1000 godina Božjeg Kraljevstva nakon Kristova povratka na zemlji) izgraditi hram u Jeruzalemu. Božji je "dom" ondje kamo Mu je volja živjeti, a Is.66:1,2 nam veli da će On doći živjeti u srcima ljudih koji su pokorni Njegovoj riječi. Isus dakle gradi duhovni hram za obitavanje Bogu, izgrađenog od istinskih vjernika. Opisi o Isusu kao o temeljnom kamenu Božjega hrama (1Pet.2:4-8) i od kršćana kao kamenje hrama (1Pet.2:5) sada dolaze na mjestu.

3) PRIJESTOLJE

"Utvrdiću prijesto carstva njegova (Kristova) dovijeka... dom (Davidov) tvoj i carstvo tvoje... i prijesto će tvoj stajati dovijeka" (2Sam.7:13,16 cp. Is.9:6,7). Kristovo će kraljevstvo stoga biti osnovano na Davidovu kraljevstvu Izraela; to znači da će dolazeće kraljevstvo Božje biti ponovo uređenje kraljevstva Izraela - vidi Studij 5.3 za više o ovome. Da ispuni ovo obećanje, Krist mora vladati na Davidovu "prijestolju", ili mjestu upravljanja. To bijaše doslovno u Jeruzalemu. To je još jedan dokaz da se kraljevstvo mora urediti ovdje na zemlji kako bi se ispunila ova obećanja.

4) KRALJEVSTVO

"Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje dovijeka pred tobom" (2Sam. 7:16) sugerira da će David svjedočiti uređenju Kristova vječna kraljevstva. Ovo je stoga bilo jedno neizravno obećanje da će on biti uskrsnut za Kristova povratka kako bi mogao vidjeti vlastitim očima postavljanje kraljevstva širom svijeta, i gdje Isus upravlja iz Jeruzalema.

Ove stvari koje su bile obećane Davidu su svakako bitne za razumijevanje. David je radosno govorio o ovim stvarima kao "zavjet vječan... to je sve spasenje moje i sva želja moja" (2Sam.23:5). Ove stvari se također tiču našeg spasenja; radovanje u njima treba isto tako biti sva naša želja. Tako opet poenta je načinjena da su ovi nauci važni. Tragedija je što kršćanstvo naučava doktrine koje bezuvjetno proturječe ovim čudesnim istinama:-

-Ako je Isus fizički "preegzistirao", tj, postojao kao osoba prije negoli je rođen, onda to čini besmislenim ova obećanja da će Isus biti Davidovo "sjeme", ili potomak.

-Ako će Božje kraljevstvo biti na nebu, onda Isus ne može ponovo uspostaviti Davidovo kraljevstvo Izraela, niti će moći upravljati s Davidova "prijestolja" ili mjesta vladavine. Ove su stvari bile doslovno na zemlji, stoga njihovo preuređenje mora biti na istome mjestu.

ISPUNJENJE U SALOMONU?

Davidov je doslovni sin, Salomon, ispunio neki dio obećanja Davidu. On je izgradio doslovni hram Bogu (1Car.5-8), i imao je veoma napredna kraljevstva. Odasvud su narodi slali predstavnike da odaju štovanje Salomonu (1Car.10), i bilo je velikog duhovnog blagoslova od upotrebe hrama. Salomonova vladavina je stoga pokazivala k mnogo većem ispunjenju obećanja Davidu koje će biti viđeno u Kristovu kraljevstvu.

Neki su tvrdili da su obećanja Davidu bila potpuno ispunjena u Salomonu, ali ovo nije dopušteno od slijedećeg:-

-Obilje novozavjetnih dokaza pokazuju da "sjeme" bijaše Krist ne Salomon.

-David čini se da je povezao obećanja Boga s onima dana Abrahamu (1Dnev.17:27=1Moj.22:17,18).

-Kraljevstvo "sjemena" trebalo je biti vječno - Salomonovo nije bilo.

-David je spoznao da se obećanja tiču vječnoga života, što je isključivalo svaku preporuku na njegovu neposrednu obitelj: "Ako i nije taki dom moj pred Bogom, ipak je učinio zavjet vječan sa mnom" (2Sam.23:5).

-Davidovo sjeme je Mesija, Spasitelj od grijeha (Is.9:6,7; 22:22; Jer. 33:5,6,15; Iv.7:42). Ali Salomon se kasnije otklonio od Boga (1Car. 11:1-13; Nem.13:26) zbog svoga braka s one izvan nade Izraela.


  Back
Home
Next