BIBLIA Alapvető
Study 9: Jézus győzelme
Jézus győzelme | Jézus vére | Felajánlás értünk és önmagáért | Jézus, mint a mi képviselőnk | Jézus és a mózesi törvények | A szombat | Hozzáfűzés (A feszület, Jézus valóban december 25.-én született?) | Kérdései

Tanulmány 9: kérdései

Kérjük irja be nevét:
Email cím (szükséges):
 1. Miért Krisztus halála, s nem bármely más emberé volt szükséges üdvösségünkhöz?

 2. A Mózesi Törvény állati áldozatai miért nem voltak alkalmasak a bűnök eltörlésére?

 3. Jézus képviselőnk vagy helyettesünk volt halálakor?

 4. A következő állítások közül melyik igaz?
  Krisztus a mi halálunk helyett halt meg
  Krisztus képviselt minket, ezért Isten megbocsájthat nekünk Krisztusért
  Krisztus olyan volt mint mi, azonban nem képvisel minket
  Krisztus halála azt eredményezte, hogy Isten többé nem fog egyetlen embert sem bűnéért büntetendőnek tartani.

 5. Jézusnak volt-e haszna saját halálából?
  Igen
  Nem

 6. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor ő
  eltörölte a mózesi törvények kisebb parancsolatait, de a Tízparancsolatot nem
  eltörölte Mózes Törvényeinek minden pontját a Tízparancsolattal együtt
  eltörölte Mózes Törvényeit a zsidó ünnepek kivételével
  nem volt kihatással Mózes Törvényeinek pozíciójára?

 7. Meg kell-e még ma is tartanunk a szombatot?
  Igen
  Nem

 8. Indokolja meg a hetedik kérdésre adott válaszát!