BIBLIA Alapvető
Study 9: Jézus győzelme
Jézus győzelme | Jézus vére | Felajánlás értünk és önmagáért | Jézus, mint a mi képviselőnk | Jézus és a mózesi törvények | A szombat | Hozzáfűzés (A feszület, Jézus valóban december 25.-én született?) | Kérdései

29. Hozzáfűzés: Jézus valóban december 25.-én született?

Az elterjedt kereszténység másik nagyfokú tévedése Jézus születésével van kapcsolatban. A pásztorok a szabad ég alatt tartózkodtak nyájukkal Krisztus születésekor (Lk.2:8), ezt azonban nem tették volna Karácsony napjain, télen. Jézus 33,5 évet élt, a zsidók Húsvétján halt meg, amely a mi Húsvétunk ideje körül van. Ezért neki hat hónappal Húsvét előtt vagy után kellett megszületnie, azaz szeptember vagy október körül.

December 25. eredetileg, a kereszténységet megelöző időben, egy pogány ünnep dátuma volt Európában,. Az Apostolok Csele-kedeteiben olvashatunk arról, hogy Krisztus igazi követőit hitükért mennyire üldözték a pogányok. Újra és újra az apostolok figyelmeztettek, hogy ezek miatt egyes keresztények pogány hiedelmeket vesznek fel magukra azért, hogy hitüket sokkal kívánatosabbá tehessék a körülöttük élő pogányok számára (ApCsel.20:30; 1Jn.2:18; 2Thessz.2:3; 2Pt.2:1-3). December 25. keresztény ünnepként való elfogadása ennek egy elsőszámú példája. A karácsonyfák, fagyöngyök, stb., mind-mind december 25.-ei pogány szertartási gyakorlatokra vezethetőek vissza.

Ebből következik, hogy egy igazi Krisztus követő nem ünnepelheti meg Krisztus születését december 25.-én. A gyakorlatban az igazi hívek a legtöbb általános ünnepet, mint például a Karácsonyt is, kihasználják az egymással való közösség ápolására, ahol az csak lehetséges.