BIBLIA Alapvető
Tanulmány 8: Jézus természete
Bevezetés | Különbségek Isten és Jézus között | Jézus természete | Jézus emberi természete | Isten és Jézus kapcsolata egymással | Hozzáfűzés ("Isten formájában lévén") | Kérdései

Tanulmány 8: kérdései

Kérjük irja be nevét:
Email cím (szükséges):
 1. Tanítja-e a Biblia azt, hogy Isten Szentháromság?
  Igen
  Nem

 2. Soroljunk fel három különbséget Isten és Jézus között!

 3. A következők közül Jézus melyekben különbözött tőlünk?
  Sohasem vétkezett
  Isten egyszülött fia volt
  Sohasem követhetett volna el bűnt
  Isten által arra volt kényszerítve, hogy igazságos legyen

 4. A következők közül Jézus melyekben hasonlított Istenhez?
  Isten természetével bírt földi életében
  Tökéletes volt a jelleme, mint Istennek
  Olyan sokat tudott, mint Isten
  Teljesen egyenlő volt Istennel

 5. A következők közül melyekben hasonlított Jézus hozzánk?
  Hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, és tapasztalt volt
  Bűnt követett el, amikor még kisgyermek volt
  Megváltásra volt szüksége
  Emberi természettel bírt

 6. A következő állítások közül melyek igazak?
  Krisztusnak tökéletes természete és jelleme volt
  Krisztusnak bűnre hajló természete volt, de tökéletes jelleme
  Krisztus valóságos Isten és valóságos ember volt
  Krisztus olyan természettel bírt, mint Ádám bűnbeesése előtt

 7. Lehetőségében állt volna-e Jézusnak bűnt elkövetni?
  Igen
  Nem


  Back
Home
Next