BIBLIA Alapvető
Tanulmány 4: Isten és halál
Az ember természete | A Lélek | Az ember lelke | A Halál az Öntudatlanság | A Feltámadás | Az Ítélet napja | A megjutalmazás helye: Menny vagy Föld? | A felelősség Isten iránt | Pokol | Hozzáfűzés (Purgatórium, Szellem és Reinkarnáció, Milyen természetben leszünk feltámasztva?, Az 'Elragadtatás') | Kérdései

4.7 A megjutalmazás helye: Menny vagy Föld?

A fenti érvek ellenére, ha valaki mégis úgy érzi, hogy a menny és nem a föld lesz Isten Országának a helyszíne, azaz a megígért jutalom, annak szükséges, hogy a következő pontokra is magyarázatot találjon:

- Az ‘Úr Imádsága’ (Miatyánk) kérése által, hogy Isten Országa eljöjjön (azaz ima Krisztus visszatéréséért), Isten akarata úgy valósulhat meg a földön, amint az a mennyben megvan (Mt.6:10). Ezért kérjük, hogy Isten Országa eljöjjön a földre. Tragikus, hogy emberek ezrei átgondolás nélkül imádkozzák ezeket a szavakat minden nap, mégis abban hisznek, hogy Isten Országa már most teljesen meg van alapítva a mennyben, a föld pedig el lesz pusztítva.

- "Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet" (Mt.5:5), tehát nem azért, mert a ‘lelkük a mennybe fog menni’. Ez visszahivatkozás a 37-es Zsoltárra, amely hangsúlyozza, hogy az igazságosak végső megjutalmazása a földön fog megvalósulni. Ugyanazon a helyen, ahol a bűnösök egykor élvezték átmeneti fennhatóságukat, az igazságosak örök élettel lesznek megjutalmazva és ugyanaz a föld lesz birtokukban, ahol egykor a bűnösök erőszakoskodtak (Zsolt.37:34,35). "Az alázatosak öröklik a földet... Akiket megáld az Úr, öröklik a földet... Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig" (Zsolt.37:11,22,29). A földön/az Ígéret földjén mindörökké élni, azt jelenti, hogy a mennyei örök élet egy lehetetlen alternatíva.

- Dávid "meghalt, és eltemették... nem Dávid ment fel a mennyekbe" (ApCsel.2:29,34). Péter kifejtette, hogy az ő reménysége a halálból való feltámadás Krisztus visszatérésekor (ApCsel.2:22-34).

- A föld a színhelye Isten emberiséggel való cselekedeteinek: "Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta" (Zsolt.115:16).

- Jel.5:9,10 egy látomást beszél el arról, amit az igazságosakról fognak mondani, amikor az Ítélőszék előtt elfogadottaknak bizonyulnak: "Országgá és papokká tetted őket (te Jézus) a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön". Ez a kép az Isten földi Országában történő uralkodásról teljesen összeegyeztethetetlen azzal az elképzeléssel, hogy mi az ‘üdvösségünket’ majd valahol a mennyben fogjuk élvezni.

Dániel könyvének 2. és 7. fejezetében levő prófécia egymást követő politikai hatalmakat körvonalaz, melyek helyét Isten Országa fogja átvenni Krisztus visszatérésekor. Ennek az Országnak az uralma az "ég alatt" lesz, és betölti az "egész földet" (Dán.7:27; 2:35 vö. v. 44). Ez az örökké tartó Ország "A Felséges szentjeinek a népéé lesz" (Dán.7:27), a jutalmuk tehát örök élet a Országban, amely a földön lesz helyileg, az ég alatt.


  Back
Home
Next