مبانيانجيل
فصل 7: منشاء مسيح
پيشگويي هاي عهد عتيق درباره مسيح | زايش باكره مقدس | نقش مسيح در برنامه خدا | "در آغاز كلام بود" | پرسش‌ها

فصل 7: پرسشها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. آيا مسيح پيش از تولدش حيات مادي داشت؟
  بله
  خير

 2. چه نوع وجودي براي مسيح قبل از تولدش قابل تصور است؟
  به عنوان يك فرشته
  به عنوان بخشي از تثليث
  به عنوان يك روح
  تنها در ذهن و تدبير خداوند

 3. كداميك از گفته‌هاي زير درباره مريم صادق است؟
  او يك زن كامل و معصوم بود
  او يك زن معمولي بود
  شكل‌گيري جنين مسيح  در رحم او توسط روح‌القدس صورت گرفت
  اكنون او دعاهاي ما را تقديم مسيح مي‌كند

 4. آيا مسيح زمين را خلق كرد؟
  بله
  خير


  Back
Home
Next