İNCİL’İN Temelleri
Konu 10 : İSA ADINA VAFTİZİM
Vaftizim’in Hayati Önemi | Nasıl Vaftiz Olmalıyız? | Vaftizimin Anlamı | Vaftizim ve Kurtuluş | Arasöz (Tekrar Vaftiz Olma, Vaftizim’den önce Gereksinim Duyulan Bilgi Düzeyi, Çarmıhtaki Hırsız, Bir Vaftizim Ayini Örneği) | Sorular

ARASÖZ 30 : Tekrar Vaftiz Olma

Bazı kişiler, ya bir bebekken su serpilmesi yoluyla ya da diğer bir kilisede tamamıyla suya batırılma yoluyla bir tür bir vaftizim olduğunu düşündükleri şeye zaten sahip olmuş olduktan sonra, (tekrar) vaftiz olma hususunda çok sessiz kalmak eğilimindedirler. Ama, vaftizimden önce gerçek Müjdeye tam iman ve pişmanlık (tövbe) olmalıdır (Acts 2:38 ; Mk. 16: 15,16). Vaftizim, sadece suya batmadan önce sırasıyla bu şeylerin olmasıyla vaftizimdir. Mt. 28: 19,20 , Vaftizimi Mesih’in açıklanan öğretilerinin ilk defa duyulmasıyla birleştirir. Küçük bir çocuk, tövbe etmeye ya da Müjde’yi anlamaya muktedir değildir; su serpme hiçbir şekilde vaftizim değildir. Bir yüzme havuzuna dalan bir yüzücü suyun içine batmış olabilir; ama bu vaftizim değildir. Çünkü kişi bilinçli olarak gerçek Müjde’yi yanıtlamıyor. Aynı şey, yanlış öğretilere inanırken suya dalan kişiler için de doğrudur; onlar suya batmışlardır, ama vaftiz olmamışlardır.

Sadece ‘tek iman’, yani gerçek Müjde’yi içeren tek öğretiler grubu ve bundan dolayı sadece ‘tek vaftizim’ - ‘tek iman’a inanıldıktan sonra olan vaftizim - vardır. "Tam çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, bir beden (yani tek gerçek kilise) vardır. Efendimiz İsa bir, iman bir, vaftizim bir,… Tanrı bir" (Eph. 4: 4-6). Ödülümüzün Cennette ya da yeryüzünde olacağına inanmamızın önemi olmadığını söyleyen bazılarının inandığı gibi iki umut yoktur. Sadece "tek Tanrı" vardır; bu nedenle İsa Tanrı değildir. Bunun sonucu, eğer vaftiz olduğumuzda Tanrı’nın Egemenliği, Tanrı’nın ve İsa’nın özü, vb. temel öğretileri kavramada başarısız isek, o zaman bizim ilk vaftizimimiz geçerli olmaz.

Vaftizci Yahya, onları tövbe etmeye çağırarak ve onlara İsa hakkındaki bazı şeyleri öğreterek, insanları (vaftiz etmek üzere) suya daldırıyordu (Mk. 1:4 ; Lk. 1:77). Ama bu yeterli değildi. Acts 19: 1-5, Vaftizci Yahya’nın vaftiz ettiklerinin bazıları, güvenilir öğretiyle ilgili tam olmayan kavrayışları nedeniyle tekrar vaftiz olmak zorunda kaldılar. Yahya’nın vaftiz ettiği bu kişiler gibi, biz de (vaftiz için) ilk daldırılmamızda gerçek bir tövbe ve yeni bir başlangıç yaptığımızı hissedebiliriz. Bu doğru olabilir; ama, sadece ‘tek iman’ın tüm unsurları kavrandıktan sonra olabilen ‘tek (gerçek) vaftizim’ elde etme gereğini ortadan kaldırmaz.


  Back
Home
Next