İNCİL’İN Temelleri
Konu 10 : İSA ADINA VAFTİZİM
Vaftizim’in Hayati Önemi | Nasıl Vaftiz Olmalıyız? | Vaftizimin Anlamı | Vaftizim ve Kurtuluş | Arasöz (Tekrar Vaftiz Olma, Vaftizim’den önce Gereksinim Duyulan Bilgi Düzeyi, Çarmıhtaki Hırsız, Bir Vaftizim Ayini Örneği) | Sorular

KONU 10 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. Vaftizim olmadan kurtulabilir miyiz ?
  Evet
  Hayir

 2. ‘Vaftizim’ sözcüğünün anlamı nedir?
  Üstlenme
  Sıçratma
  İnanış
  Batırma/daldırma.

 3. Rom. 6: 3-5’de açıklandığı şekilde, vaftizim’in anlamı nedir?

 4. Biz ne zaman vaftiz olmalıyız?
  Gerçek Müjde’yi öğrendikten ve tövbe ettikten sonra
  Küçük bir bebekken
  İncil’e ilgi duyduktan sonra
  Bir Kilise’ye girmek istediğimiz zaman

 5. Biz neye vaftiz oluruz?
  Bizi vaftiz eden kilise’ye
  Tanrı’nın sözü’ne
  Mesih’e
  Kutsal Ruh’a

 6. Vaftizimden sonra aşağıdakilerden hangisi olur?
  Biz, İbrahim’in soyunun parçası oluruz
  Biz, tekrar günah işlemeyeceğiz
  Biz, tüm zamanlar için kesinlikle kurtuluruz
  Günahlarımız affedilir.

 7. Tek başına vaftizim bizi kurtaracak mı?
  Evet
  Hayir

 8. Biz vaftizimden sonra, Kutsal Ruh’un mucizevi armağanlarına kavuşacak mıyız?
  Evet
  Hayir


  Back
Home
Next