İNCİL’İN Temelleri
Konu 9 : İSA’ NIN İŞLEVİ
İsa’nın Zaferi | İsa’nın Kanı | Bizim İçin ve Kendisi İçin Adak Sunma | Bizim Temsilcimiz Olarak İsa | İsa ve Musa’nın Şeriatı | Sebt Günü | Arasöz (Çarmıha Gerilme, İsa, Aralık Ayının 25’inde mi Doğdu?) | Sorular

KONU 9 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. Kurtuluşumuz için neden diğer başka birinin değil de İsa’nın ölümü gerekliydi ?

 2. Musa’nın Şeriatının hayvan kurbanları, günahın ortadan kaldırılması için neden yeterli değildi?

 3. İsa öldüğünde bizim temsilcimiz mi yoksa bedelimiz miydi (bizim yerimize ölen adağımız mıydı)?
  Temsil eden
  Bedel

 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Mesih bizim ölümümüz yerine öldü
  Mesih bizi temsil etti; böylece Tanrı onun hatırı için bizi affedebilir
  Mesih bizim gibi idi ama bizi temsil etmez
  Mesih’in ölümü Tanrı’nın artık herhangi bir insanı günah için suçlu tutmayacağı anlamına gelir.

 5. İsa, kendi ölümünden yarar sağladı mı ?
  Evet
  Hayir

 6. Mesih çarmıhta öldüğünde, o ne yaptı?
  Musa’nın Şeriatının küçük buyruklarına son verdi; ama on emir’i değil
  On emir de dahil, Musa’nın şeriatının tümüne son verdi
  Yahudi bayramları dışında, Musa’nın Şeriatına son verdi
  Musa’nın Şeriatının durumu üzerine hiçbir etkisi olmadı.

 7. Şu anda Sebt Günü’nü yerine getirmeli miyiz?
  Evet
  Hayir

 8. 7. Soru’ya yanıtınıza ilişkin nedenlerinizi belirtiniz.