İNCİL’İN Temelleri
Konu 9 : İSA’ NIN İŞLEVİ
İsa’nın Zaferi | İsa’nın Kanı | Bizim İçin ve Kendisi İçin Adak Sunma | Bizim Temsilcimiz Olarak İsa | İsa ve Musa’nın Şeriatı | Sebt Günü | Arasöz (Çarmıha Gerilme, İsa, Aralık Ayının 25’inde mi Doğdu?) | Sorular

ARASÖZ 29 : İsa Aralık Ayının 25’inde mi Doğdu?

Yaygın Hıristiyanlıktaki diğer bir temel yanlış, İsa’nın doğum gününe ilişkin olanıdır. İsa’nın doğumu zamanında çobanlar (geceleyin) sürüleriyle birlikte kırlarda uyuyorlardı (Lk. 2:8). Onlar bunu Noel zamanında, kışın yapıyor olamazlardı. Mesih 33.5 yıl yaşadı ve sonra Paskalya zamanındaki (Mart 21 civarı) Fısıh (gelgeç) bayramında öldü. Buna binaen o, Paskalya’ya gelmeden altı ay önce, yani Eylül/Ekim’de doğmuş olmalıdır.

Aslında Aralığın 25’i, Hıristiyanlık öncesi Avrupasındaki bir putperest bayramının tarihi idi. Elçilerin İşleri (Acts) kitabı, inançlarından dolayı gerçek Hıristiyanların putperestler tarafından nasıl kötü şekilde zulme uğradıklarını kaydetmektedir. Bundan dolayı havariler, bazı Hıristiyanların çevrelerindeki putperestlere kendi dinlerini daha makul hale getirmek için onlara olanak tanımak üzere, (bazı) putperest (sapık, karşıt, yanlış) inanışları benimsedikleri hususunda tekrar tekrar uyardılar (örneğin, Acts 20:30 ; 1 Jn. 2:18 ; 2 Thes. 2:3 ; 2 Pet. 2: 1-3). Aralığın 25’inin bir Hıristiyan bayramı olarak benimsenmesi, bunun başta gelen bir örneğidir. Noel ağaçları, ökseotu, vb. geriye doğru araştırıldığında ; hepsinin Aralığın 25’inde yapılan putperest törenlerinden kaynaklandığı bulunabilir.

Bundan, gerçek Hıristiyanların Aralığın 25’ini Mesih’in doğum günü olarak kutlamamaları gerektiği sonucu çıkar. Uygulamada, gerçek inançlılar genel tatilleri, örneğin Noel’i, her nerede beraberce duygu paylaşımı olanaklı olduğunda, en iyi şekilde kullanacaklardır.