İNCİL’İN Temelleri
Konu 3 : TANRI’NIN VAATLERİ
Giriş | Cennet Bahçesindeki Vaat | Nuh’a Edilen Vaat | İbrahim’e Edilen Vaat | Davut’a Edilen Vaat | Arasöz (Göklerin ve Yeryüzü’nün Yok Edilmesi, Britanya İsrailciliği’nin İddiaları) | Sorular

KONU 3 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. Tanrı’nın vaatlerinden hangisi günah ve doğruluk arasındaki sürekli bir mücadeleyi göstermektedir?
  Musa’ya vaat
  Cennet Bahçesindeki vaat
  Davut’a vaat
  İbrahim’e vaat.

 2. Cennet Bahçesi’ndeki vaade ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  Yılanın Soyu İblis’tir
  İsa ve doğru olanlar kadının soyudurlar
  Yılanın soyu, İsa tarafından, geçici olarak incitildi
  İsa’nın ölümü yoluyla kadının soyu berelendi.

 3. İbrahim’in Soyu sonsuza dek nerede yaşayacaktır?
  Cennette
  Kudüs kentinde
  Yeryüzünde
  Biraz Cennette, biraz yeryüzünde.

 4. Aşağıdakilerden hangileri Davut’a edilen vaatlerdir?
  Ki onun seçkin torunu sonsuza dek saltanat sürecektir
  Ki onun soyu Cennet’te bir egemenlik sahibi olacaktır
  Ki soy, Tanrı’nın oğlu olacaktır
  Ki onun soyu, İsa, dünyada doğmadan önce Cennette yaşamaktaydı.

 5. Biz, İbrahim’in soyu nasıl olabiliriz?

 6. Yeryüzü hiç yok edilecek mi?
  Evet
  Hayir

 7. Tanrı’nın 6. Soru’ya yanıtınızı destekleyen vaatleri nelerdir?

 8. Yaratılış 3. Bölüm 15. Ayette yer alan, Cennet Bahçesindeki vaadi açıklayınız.


  Back
Home
Next