İNCİL’İN Temelleri
Konu 1 : TANRI
Tanrı’nın Varlığı | Tanrı’nın Kişiliği | Tanrı’nın Adı ve Niteliği | Melekler | Arasöz ("Tanrı Ruh’tur", Tanrı’nın Adının Kullanımı, Tanrı Belirmesi) | Sorular

KONU 1 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. Tanrı’ya olan imanımızı geliştirmede en yararlı olan nedir?
  Kiliseye gitmek
  İbadetkâr İncil çalışması
  Hıristiyanlarla konuşmalar
  Doğa’yı seyrediş

 2. Aşağıdakilerden hangisi, Tanrı’nın en doğru tanımıdır?
  Sadece belleğimizdeki bir hayal
  Atmosferde bir Ruh parçası
  Tanrı yoktur
  Gerçek, bedene sahip bir kişi

 3. Tanrı şudur :
  Bir birlik (unity)
  Bir üçlük (trinity)
  Birçok ilah bir teki içinde
  Herhangi bir şekilde tanımlamak mümkün değildir

 4. Tanrı’nın adı "Yehova Elohim’ in anlamı nedir?
  O, ki o olacak
  Bir grup güçlü kişi içinden açıklanacak olan
  Büyük biri
  Güç

 5. "Melek" (Angel) sözcüğü’nün sözlük anlamı nedir?
  İnsan benzeri
  Kanat kaplanmış
  Haberci
  Yardımcı

 6. Melekler günah işleyebilir mi?
  Evet
  Hayir

 7. Bir Tanrı’nın olduğunu size en fazla inandıran nedir?


  Back
Home
Next