Основи наБиблијата
Студија 9: Победата на Исус
Победата на Исус | Крвта на Исус | Понудата за нас и за самиот себе | Исус како наш претставник | Исус и законот Мојсеев | Саботата | Цигресии (Распетието, Дали Исус се роди на 25 декември?) | Прашања

Студија 9: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Зошто смртта на Исус, повеќе отколку нечија друга, беше потребна за нашето спасение?

 2. Зошто жртвувањата животни од законот Мојсеев не беа доволни да го отстранат гревот?

 3. Дали Исус беше наш претставник или замена кога умре?
  Претставник
  Замена

 4. Која од следниве изјави е вистинита?
  Христос умре наместо ние да умреме
  Тој не претставуваше нас, и Бог може заради него да ни прости
  Христос беше како нас но не не претставува нас
  Христовата смрт значеше дека Бог нема да го смета ниедно човечко суштество виновно за грев.

 5. Дали Исус ползуваше од сопствената смрт?
  Ца
  Не

 6. WhenКога Христос умре на крстот, дали
  Ги укина помалите заповеди на законот Мојсеев но не и 10-те заповеди
  Го укина целиот закон Мојсеев вклучувајќи ги и 10-те заповеди
  Го укина законот Мојсеев со исклучок на еврејските празници
  Немаше никаков ефект на состојбата од законот Мојсеев.

 7. Дали треба да ја држиме саботата сега?
  Ца
  Не

 8. Наведи причини за одговорот на прашањето 7.