Основи наБиблијата
Студија 6: Бог и зло
Бог и зло | Ѓаволот и сатаната | Демони | Цигресии (Вештерство, Што се случи во Едем?, Луцифер, Искушенијата на Исус, ‘Војна на небото’) | Прашања

Студија 6: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Кој е конечно одговорен за нашите проблеми и маки?
  Бог
  Прилика (шанса)
  Грешното суштество наречено сатана
  Грешните суштества наречени демони.

 2. Што е одговорно за нашето искушение кон грев?
  Нашата човечка природа
  Бог
  Зли духови
  Грешно суштество наречено сатана.

 3. Што значи ‘ѓавол’ како збор?
  Грев
  Змијата
  Лажен обвинител/ клеветник
  Луцифер

 4. Што значи ‘сатана’ како збор?
  Грешник
  Противник
  Ѕвер
  Цар на демоните

 5. Може ли зборот ‘сатана’ да се примени за добри луѓе?
  Ца
  Не

 6. На што можат ‘сатана’ и ‘ѓавол’ да се однесуваат фигуративно?

 7. Како треба да го сфатиме однесувањето на ‘демони’ во Новиот завет?
  Грешни ангели
  Болести
  Израз за болести, за кои се мислело дека се причинети од ‘демони’
  Духовни суштества.

 8. Што се подразбира под змијата во градината едемска?


  Back
Home
Next