Основи наБиблијата
Студија 4: Бог и смрт
Природата на човекот | Душата | Духот на човекот | Смртта е бесвесност | Воскресението | Судот | Местото на награда: небесата или земјата? | Одговорноста кон Бога | Пекол | Цигресии (Чистилиште, Духови и препородување, Со каква природа сме воскреснати?, Опфатеност) | Прашања

Студија 4: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Што се случува после смрта?
  Душата оди во рајот
  Ние сме несвесни
  Душата е складирана некаде до судот
  Злите души одат во пеколот, а добрите во рајот.

 2. Што е душата?
  Бесмртен дел од нашето битие
  Збор кој значи ‘тело, личност, суштество’
  Исто што и духот
  Нешто што оди во рајот или пеколот после смртта.

 3. Што е духот на човекот?

 4. Сожето опиши ја природата на човекот.

 5. Наведи два библиски пасуси кои докажуваат дека смртта е бесвесност.

 6. Што знаеш за судното седиште на Христа?

 7. Кои ќе бидат воскреснати и судени?

 8. Што е пекол?

 9. Што е Гехена?


  Back
Home
Next