Основи наБиблијата
Студија 2: Божјиот Дух
Дефиниција | Вдахновение | Дарови на Светиот Дух | Повлекувањето на даровите | Библијата единствениот авторитет | Цигресии (Дали е Светиот Дух личност?, Принципот на олицетворување, Калвинизам, ‘и ќе примите дар од Светиот Дух’, ‘А знаците на оние што ќе поверуваат, ќе им бидат овие’) | Прашања

Студија 2: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Кои од следниве се значења на зборот 'Дух'?
  Сила
  Свети
  Здив
  Прав

 2. Што е Светиот Дух?
  Личност
  Сила
  Божја сила
  Дел од тројство.

 3. Како била напишана Библијата?
  Луѓето ги запишале сопствените мисли
  Луѓето го запишале, она што мислеле дека Бог сака
  Преку вдахновени луѓе, од Божјиот Дух
  Нешто било вдахновено, другите делови не.

 4. Кои од следниве се причини за давањето на чудесните духовни дарови?
  Да го поддржат вербалното проповедање на евангелието
  Да се изгради раната црква
  Да се присилат луѓето на правдина
  Да се спасат апостолите од лични потешкотии.

 5. Од каде можеме да ја научиме Божјата вистина?
  Делумно од Библијата, делумно од сопствено размислување
  Од Светиот Дух, кој директно ќе ни говори, без читање на Библијата
  Од самата Библија
  Од религиозни службеници/ свештеници.

 6. Наброј некои од духовните дарови поседувани во 1 век.

 7. Кога беа повлечени? Дали е можно да се имаат сега?

 8. Како може Светиот Дух да дејствува во нашите животи денес?


   Back
Home
Back