BIBLIJOS Pagrindai
9 skyrius: Jėzaus darbai
Jėzaus pergalė | Jézaus Kraujas | Atnaša už mus ir už save | Jėzus - mūsų atstovas | Jėzus ir Mozės Įstatymas | Šabas | Papildymas (Nukryžiuotojo atvaizdas, Ar tikrai Jėzus gimė gruodžio 25?) | Klausimai

9 SKYRIUS: Klausimai

 1. Kodėl mūsų išgelbėjimui reikėjo Jėzaus, o ne kurio nors kito žmogaus, mirties?

 2. Kodėl Mozės Įstatyme numatytų gyvulių aukų nepakakdavo nuodėmių panaikinimui?

 3. Ar Jėzus mirė kaip mūsų atstovas, ar kaip mūsų pakaitalas?

 4. Kurie iš žemiau pateiktų teiginių yra teisingi?
  1. Kristus mirė vietoj mūsų
  2. Kristus atstovavo mums, taigi dėl jo Dievas gali atleisti mums
  3. Kristus buvo kaip mes, bet jis neatstovauja mums
  4. Kristaus mirtis reiškia, kad Dievas jokios žmogiškos būtybės daugiau nekaltins dėl nuodėmių

 5. Ar Jėzus pats turėjo naudos iš savo mirties?

 6. Ar mirdamas ant kryžiaus Kristus
  1. Panaikino mažiau reikšmingas Mozės Įstatymo nuotatas, bet ne dešimtį įsakymų
  2. Panaikino visą Mozės Įstatymą, įskaitant ir dešimtį įsakymų
  3. Panaikino Mozės Įstatymą, išskyrus žydiškas šventes
  4. Niekaip nepaveikė Mozės Įstatymo padėties?

 7. Ar dabar mes turėtume laikytis šabo?

 8. Pagriskite savo atsakymą į 7 klausimą.
.