BIBLIJOS Pagrindai
9 skyrius: Jėzaus darbai
Jėzaus pergalė | Jézaus Kraujas | Atnaša už mus ir už save | Jėzus - mūsų atstovas | Jėzus ir Mozės Įstatymas | Šabas | Papildymas (Nukryžiuotojo atvaizdas, Ar tikrai Jėzus gimė gruodžio 25?) | Klausimai

Papildymas 29: Ar tikrai Jėzus gimė gruodžio 25?

Visuotinai pripažinta krikščionybė daro dar vieną klaidą, kuri susijusi su Jėzaus gimimo diena. Tuo metu, kai gimė Kristus, piemenys nakvojo laukuose sergėdami savo bandą (Lk 2:8); jie nebūtų šitaip darę Kalėdų metu, žiemą. Kristus gyveno 33 su puse metų ir tada mirė Paschos šventės metu, t.y per Velykas. Taigi jis turėjo būti gimęs nuo Velykų praėjus šešiems mėnesiams, t.y. maždaug rugsėjo ar spalio mėnesį.

Iš pradžių, ikikrikščioniškoje Europoje, gruodžio 25 buvo pagoniškos šventės diena. Apaštalų darbų knygoje rašoma, kad tikrieji krikščionys dėl savo tikėjimo buvo pagonių smarkiai persekiojami. Apaštalai ne kartą perspėjo, jog dėl šito kai kurie krikščionys perims pagoniškus įsitikinimus, kad padarytų savo religiją priimtinesne juos supantiems pagonims (pvz. Apd 20:30; 1 Jn 2:18; 2 Tes 2:3; 2 Pt 2:1-3). Geriausias šito pavyzdis - gruodžio 25 dienos pavertimas krikščioniška švente. Visi šios dienos šventimo papročiai (Kalėdų eglučių puošimas ir kt.) yra kilę iš pagoniškų apeigų, praktikuotų gruodžio 25 dieną.

Iš to seka, kad tikri krikščionys neturėtų gruodžio 25 dieną švęsti Kristaus gimimo. Praktikoje tikri tikintieji kada tik įmanoma naudojasi galimybe daugumos valstybinių švenčių, pvz. Kalėdų, metu susirinkti kartu ir pabendrauti.