BIBLIJOS Pagrindai
8 skyrius: Jėzaus prigimtis
Įvadas | Skirtumai tarp Dievo ir Jėzaus | Jėzaus prigimtis | Jėzaus žmogiškumas | Dievo ir Jėzaus tarpusavio santykiai | Papildymas ("Turėdamas Dievo prigimtį") | Klausimai

8 SKYRIUS: KLAUSIMAI

 1. Ar Biblija moko, kad Dievas yra trejybė?

 2. Išvardinkite trys skirtumus tarp Dievo ir Jėzaus.

 3. Kuriais žemiau išvardintais punktais Jėzus skyrėsi nuo mūsų?
  1. Jis niekada nenusidėdavo
  2. Jis buvo paties Dievo viengimis sūnus
  3. Jis niekada negalėjo nusidėti
  4. Dievas privertė jį būti teisiu.

 4. Kuriais žemiau išvardintais punktais Jėzus buvo panašus į Dievą?
  1. Gyvendamas žemėje Jis turėjo Dievo prgimtį
  2. Jis turėjo tobulą charakterį kaip Dievas
  3. Jis žinojo tiek pat kiek Dievas
  4. Jis buvo tiesiogiai lygus Dievui.

 5. Kuriais žemiau išvardintais punktais Jėzus buvo panašus į mus?
  1. Jis patyrė visas mūsų pagundas ir žmogiškus išgyvenimus
  2. Jis nusidėdavo kol buvo mažas vaikas
  3. Jam reikėjo išgelbėjimo
  4. Jis turėjo žmogišką prigimtį

 6. Kurie iš žemiau išvardintų teiginių yra teisingi?
  1. Jėzus turėjo tobulą prigimtį ir tobulą charakterį
  2. Jėzus turėjo nuodėmingą prigimtį, bet tobulą charakterį
  3. Jėzus tuo pat metu buvo ir Dievas, ir žmogus
  4. Jėzus turėjo tokią pačią prigimtį, kaip Adomas iki nusidėjimo

 7. Ar Jėzus turėjo galimybę nusidėti?

.


  Back
Home
Next