BIBLIJOS Pagrindai
4 skyrius: Dievas ir mirtis
Žmogaus prigimtis | Siela | Žmogaus dvasia | Mirtis - būsena be sąmonės veiklos | Prisikėlimas | Teismas | Atlygio vieta - dangus ar žemė? | Atsakomybė prieš Dievą | Pragaras | Papildymas (Skaistykla, Vaiduokliai ir persikūnijimas, Su kokia prigimtimi mes būsime prikelti?, "Pagriebimas") | Klausimai

4 skyrius: Klausimai

 1. Kas atsitinka po mirties?
  1. Siela patenka į Dangų
  2. Mes liekame be sąmonės
  3. Siela kažkur laikoma iki teismo
  4. Nuodėmingos sielos patenka į pragarą, o geros į Dangų.

 2. Kas yra siela?
  1. Mūsų esybės nemirtinga dalis
  2. Žodis, kuris reiškia "žmogus, asmuo, būtybė"
  3. Lygiai tas pats, kas ir dvasia
  4. Tai, kas po mirties patenka į Dangų arba į pragarą.

 3. Kas yra žmogaus dvasia?

 4. Trumpai apibūdinkite žmogaus prigimtį.

 5. Nurodykite Biblijoje dvi ištraukas, kurios įrodo, jog mirtis - tai būsena be sąmonės veiklos.

 6. Ką jūs žinote apie Kristaus teismą?

 7. Kas bus prikeltas ir teisiamas?

 8. Kas yra pragaras?

 9. Kas yra Gehena?

.


  Back
Home
Next