BIBLIJOS Pagrindai
4 skyrius: Dievas ir mirtis
Žmogaus prigimtis | Siela | Žmogaus dvasia | Mirtis - būsena be sąmonės veiklos | Prisikėlimas | Teismas | Atlygio vieta - dangus ar žemė? | Atsakomybė prieš Dievą | Pragaras | Papildymas (Skaistykla, Vaiduokliai ir persikūnijimas, Su kokia prigimtimi mes būsime prikelti?, "Pagriebimas") | Klausimai

Papildymas 14: Pagriebimas

"Evangelinėse" bažnyčiose yra plačiai paplitęs tikėjimas, kad teisieji bus "pagriebti" į dangų Kristui sugrįžus. Šis tikėjimas dažnai siejamas su idėja, kad po to žemė bus sunaikinta. Papildyme 9 mes išsiaiškinome, jog tai neįmanoma. Taip pat 4.7 poskyryje esame išsiaiškinę, kad atpildo vieta yra žemė, o ne dangus. Šie klaidingi tikėjimai remiasi neteisingu 1 Tes 4:16,17 išaiškinimu: "O pats Viešpats... nužengs iš dangaus. Tuomet pirmieji prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna pasitikti Viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu".

Jau nekalbant apie tai, kad yra akivaizdžiai pavojinga tokią svarbią tikėjimo tiesą pagrįsti vienui viena Šventojo Rašto eilute, dar reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog čia neužsimenama apie teisiųjų pagriebimą į Dangų. Kristus nužengia iš dangaus ir tik tada tikintieji pasitinka jį. Kristus viešpataus per amžius Dovydo soste Jeruzalėje, ir mes būsime su juo čia, žemėje. Todėl neįmanoma, kad mes galėtume amžinybę praleisti su juo pakibę aukštai ore. "Oras" tęsiasi virš žemės paviršiaus visai nedaug kilometrų, o tai reiškia, kad jis nėra susijęs su Dangumi, Dievo buveine.

Graikiškas išsireiškimas, verčiamas "pagauti" iš tikrųjų reiškia sugriebimą, sučiupimą; jis visiškai nenurodo kokios nors konkrečios krypties. Tie patys žodžiai naudojami graikiškame Senojo Testamento vertime (Septuagintoje) Kun 6:2 ir Įst 28:31 kalbant apie svetimo turto "išplėšimą" ar gyvulio "sugavimą". Tas pats išsireiškimas sutinkamas ir Apd 3:39: "Viešpaties Dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė... O Pilypas atsidūrė Azote". Taip aprašomas stebuklingas Pilypo pergabenimas iš vienos vietos žemėje į kitą.

Kristui sugrįžus atsakingieji bus surinkti kartu į teismo vietą; jiems nereikės patiems ten vykti. Visiškai įmanoma, kad mes iš tikrųjų būsime nugabenti į tą vietą oru.

Jėzus pasakė, kad "tą dieną, kai apsireikš Žmogaus sūnus... du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, kitas paliktas" (Lk 17:30,36). Čia vėl matome tą patį staigų pagriebimą. Mokiniai primygtinai klausinėjo: "O kurgi, Viešpatie? Jis atsakė: Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai" (Lk 17:37). Maitvanagiai instinktyviai skrenda oru ir nusileidžia žemėje prie lavono, ir panašiai atsakingieji bus nugabenti į vietą, kurioje teismo metu susitiks su savo Viešpačiu.

Mes vėlgi turime pabrėžti, koks svarbus yra mokymas apie Kristaus teismą. Pirmiausia ten turi susirinkti visi atsakingieji, ir tik tada bus apdovanoti teisieji iš jų tarpo. Paviršutiniškai perskaičius 1 Tes 4:16,17 gali susidaryti įspūdis, kad visi atsakingieji bus pagriebti į orą ir ten amžinai pasiliks su Kristumi. Bet juk mes žinome, kad atsakingieji bus surinkti į teismo vietą, galbūt gabenant juos oru, ir tik tada gaus savo atlygį.


  Back
Home
Next