PIIBLI Alused
Study 9: Jeesuse Teod
Jeesuse Võit | Jeesuse Veri | Ohver Meie Eest Ja Enese Eest | Jeesus - Meie Esindajana | Jeesus Ja Moosese Seadus | Laupäev Kõrvalepõige (Ristisurm, Kas Jeesus Tegelikult Ikka Sündis 25 Detsembril ?) | Küsimused

Peatükk 9: Küsimused

nimi:
email (kohustuslik):
 1. Miks nõuti Jeesuse surma rohkem, kui ükskõik missuguse teise inimese surma, meie päästmiseks?

 2. Miks olid loomade ohvriks toomised, mis toimetati Moosese Seaduse järgi, mitteküllaldased patu eemaldamiseks?

 3. Kas Jeesus oli meie esindajaks või meie asemikuks, kui Ta suri?

 4. Missugused järgnevatest kinnitustest on õiged:
  Kristus suri selle asemel, et meie sureksime.
  Kristus esindas meid, sellepärast võib Jumal Tema nimel andestada meile.
  Kristus oli meie sarnane, kuid Ta esindas meid.
  Kristuse surm tähendas, et Jumal ei hakka enam kedagi süüdistama patu pärast.

 5. Kas Kristusel oli mingit kasu omaenese surmast?
  Jaa
  Ei

 6. Kui Kristus suri ristil,
  Kas Ta muutis ära mingisugused eeskirjad Moosese Seadusest, kuid mitte kümmet käsku?
  Kas Ta muutis kogu Moosese Seaduse, sealhulgas ka kümme käsku?
  Kas Ta muutis Moosese Seaduse, välja arvatud juudi pühad?
  Ta ei avaldanud mitte mingisugust mõju Moosese seaduse staatusele?

 7. Kas me peame praegu järgima laupäeva pidamist?
  Jaa
  Ei

 8. Selgitage oma seitsmenda küsimuse vastuse põhjust.