PIIBLI Alused
Study 9: Jeesuse Teod
Jeesuse Võit | Jeesuse Veri | Ohver Meie Eest Ja Enese Eest | Jeesus - Meie Esindajana | Jeesus Ja Moosese Seadus | Laupäev Kõrvalepõige (Ristisurm, Kas Jeesus Tegelikult Ikka Sündis 25 Detsembril ?) | Küsimused

Kõrvalepõige 29: Kas Jeesus Tegelikult Ikka Sündis 25 Detsembril ?

Teine suur viga kristlaste seas, on Jeesuse sünni kuupäeva kindlaks määramises. Karjased magasid põldudel, oma karja juures, kui Kristus sündis (Luuka 2:8). Nad ei oleks seda talvel teinud. Kristus elas 33,5 aastat ja suri Paasapühade pühitsemise ajal. Järelikult, pidi Ta olema sündinud kuus kuud teisele poole Paasapühasid, see on, kusagil septembris või oktoobris.

25. detsember oli algselt paganlikuks pidupäevaks kristluseeelses Euroopas. Pühade Apostlite tegudes räägitakse sellest, kui tugevalt jälitati tõelisi kristlasi, nende usu pärast. Apostlid hoiatasid korduvalt, et selle tulemusena mõned kristlased hakkavad paganlusse uskuma, selleks, et teha oma usk väljakannatatavaks, talutavaks neid ümbritsevatele paganatele (näiteks Apostlite teod 20:30; 1Johannese 2:18; 2Tessalooniklastele 2:3; 2Peetrusele 2:1-3). Kuupäeva 25. detsember vastuvõtmine kristliku pühana, kujutab endast selle esimest näidet. Jõulukuused, kaunistused jne. - kõike seda kasutati paganlikeks rituaalideks, mida peeti 25. detsembril.

Kõigest sellest järeldub, et tõelised kristlased ei peaks pühitsema 25. detsembrit, Kristuse sünnipäeva. Praktikas hakkavad tõelised usklikud kasutama suuremat osa rahvapidustustest, nagu näiteks jõulud, suhtlemiseks üksteisega, seal, kus see on võimalik.