PIIBLI Alused
Peatükk 8: Jeesuse Loomus
Jeesuse Loomus: Sissejuhatus | Erinevus Jumala Ja Jeesuse Vahel | Jeesuse Loomus | Jeesuse Inimlikkus | Jumala Sugulus Jeesusega | Kõrvalepõige ("Olles Jumala Näoline ...") | Küsimused

Peatükk 8: Küsimused

nimi:
email (kohustuslik):
 1. Kas Piiblis on viiteid sellele, et Jumal on kolmainsus?
  Jaa
  Ei

 2. Nimetage kolm erinevust Jumala ja Jeesuse vahel.

 3. Mille poolest erineb Jeesus meist, allpool toodud väidetes?
  Ta ei patustanud iialgi.
  Ta oli Jumala enda poolt sünnitatud poeg.
  Ta ei oleks saanud iialgi patustada.
  Jumal sundis teda kuulekas olema.

 4. Milles allpool toodud tõestustest oli Jeesus Jumala taoline?
  Tal oli Jumala loomus, elu ajal, maa peal.
  Tal oli samasugune laitmatu iseloom nagu Jumalal.
  Ta teadis sama palju kui Jumalgi teadis.
  Ta oli Jumalaga võrdne kõiges.

 5. Milles allpool loetletust oli Jeesus meie sarnane?
  Tal olid kõik meie kiusatused ja inimlikud üleelamised.
  Ta patustas, kui oli lapseeas.
  Ta püüdles päästele.
  Tal oli inimese loomus.

 6. Millised allpool toodud tõestused on õiged?
  Jeesusel oli laitmatu loomus ja laitmatu iseloom.
  Jeesusel oli patune loomus kuid laitmatu iseloom.
  Jeesus oli nagu tõeline Jumal, nii ka tõeline inimene.
  Jeesusel oli Aadama loomus kuni selle pattulangemiseni.

 7. Kas Jeesusel oli üldse võimalust patustada?
  Jaa
  Ei


  Back
Kodu
Next