BIBLICKÉ Základy
Kapitola 11: Život v Kristu
Úvod | Svatost | Použití násilí | Politika | Světské radovánky | Biblické studium | Modlitba | Zvěstování Božího slova | Život ve sboru (eklézii) | Lámání chleba | Manželství | Bratrské společenství | Otázky

Kapitola 11: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Jaký druh změn by měl nastat v našich životech, jsme-li pokřtěni?

 2. Co znamená „svatost"?
  nemít žádné kontakty s nevěřícími;
  být oddělen od hríchu a pro Boží záležitosti;
  chodit do kostela;
  konat dobro pro druhé.

 3. Jaké typy zaměstnání nejsou vhodné pro skutečného křesťana?

 4. Co znamenají slova „svatý" a „eklézie/církev"?

 5. Která z následujících tvrzení o obřadu Lámání chleba jsou pravdivá?
  měli bychom jej konat pravidelně v týdenním rytmu;
  měli bychom jej konat jedenkrát ročně o Velikonocích;
  chléb a víno se promění ve skutečné tělo a krev Ježíše;
  chléb a víno zastupují (reprezentují) tělo a krev Ježíše.

 6. Která z následujících tvrzení o manželství jsou pravdivá?
  měli bychom být sezdáni pouze s pravým věřícím;
  věřícím je dovolen rozvod;
  ženatý či vdaná věřící, jejichž partneři jsou nevěřící, by se měli snažit setrvat v tomto svazku;
  v manželství reprezentuje muž Krista a žena společenství věřících.

 7. Měly by ženy v eklézii vyučovat?
  Ano
  Ne

 8. Jste-li pokřtěni po poznání Pravdy, měli byste mít nadále společenství s církvemi, které nehlásají úplnou Pravdu?
  Ano
  Ne


  Back
Home
Next