BIBLICKÉ Základy
Kapitola 5: Království Boží
Vymezení Království | Království není ustaveno nyní | Království Boží v minulosti | Království Boží v budoucnu | Milénium | Otázky

Kapitola 5: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Kdy bude ustaveno Boží království?
  bylo již provždy ustaveno;
  při Kristově návratu;
  bylo zřízeno o letnicích v prvním století;
  v srdci věřících při jejich obrácení.

 2. Existovalo království Boží v minulosti? Jestliže ano, v jaké podobě?

 3. Kdy skončilo?

 4. Co to je Milénium?
  vláda milosti v našich srdcích;
  1000 let vlády věřících v nebi;
  1000 let vlády satana na zemi;
  prvních 1000 let budoucího království Božího na zemi.

 5. Čemu bude království podobné?

 6. Co budou dělat praví učedníci v Miléniu?
  budou nesmrtelnými vládci nad smrtelnými lidmi;
  budou vládci v nebi;
  nevíme;
  budou žít na jiné planetě.

 7. Zvěst o království Božím byla zvěstována:
  pouze v Novém zákoně;
  pouze Ježíšem a apoštoly;
  jak ve Starém, tak i v Novém zákoně;
  pouze ve Starém zákoně.


  Back
Home
Next