BIBLICKÉ Základy
Kapitola 2: Boží Duch
Definice | Inspirace | Dary Ducha svatého | Odejmutí darů | Bible jako jediná autorita | Přídavek (Princip personifikace) | Otázky

Kapitola 2: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Které z následujících slov vyjadřuje význam slova „duch“?
  moc;
  svatý;
  dech;
  prach.

 2. Co je Duch svatý?
  osoba;
  moc;
  Boží moc;
  soucást Trojice.

 3. Jak byla napsána Bible?
  Lidé sepisovali své vlastní myšlenky.
  Lidé psali to, o čem si mysleli, že je ve shodě s Božím míněním.
  Lidé zapisovali Boží slova, inspirováni jeho Duchem.
  Jistá část Bible inspirována byla, jiná však nikoli.

 4. Které z následujících tvrzení je skutečným důvodem, proč byly seslány zázračné dary Ducha?
  k povzbuzení ústního zvěstování evangelia;
  k rozvoji rané církve;
  aby byli lidé „dotlačeni“ stát se spravedlivými;
  k záchraně apoštolů od osobních těžkostí.

 5. Odkud se můžeme poučit o Boží pravdě?
  částečně z Bible, částečně z našeho vlastního přemýšlení;
  od Ducha svatého, hovořícího k nám přímo a odděleně od biblického textu;
  pouze prostřednictvím zbožného biblického čtení;
  od náboženských duchovních/kněží.

 6. Vyjmenuj některé z darů ducha, jež byly k dispozici v prvním století.

 7. Kdy byly odebrány? Je možné je mít nyní?

 8. Účinkuje i dnes Duch svatý v našich životech?


   Back
Home
Back