BIBLICKÉ Základy
Kapitola 2: Boží Duch
Definice | Inspirace | Dary Ducha svatého | Odejmutí darů | Bible jako jediná autorita | Přídavek (Princip personifikace) | Otázky

2.5 Bible jako jediná autorita

Z toho, co jsme doposud viděli v této kapitole, vyplývá, že Boží Duch odkazuje k jeho mysli, cíli a k síle, kterou vše realizuje. Podtrhli jsme, že Duch se nám zjevuje výslovně na stránkách Božího slova. Mnoho problému současného křesťanství pochází od naprostého nedocenění tohoto faktu. Protože je těžko uvěřit, že tak velkou mocí je obdařena jedna kniha, jejímž některým částem navíc těžko rozumíme, vzniká pokušení domnívat se, že existuje nějaká jiná forma Božího zjevování lidem, odlišná od Bible. Poněvadž naše od základů „úskočná“ (Jr 17,9) lidská přirozenost nalézá čistou pravdu Božího slova (J 17,17) nestravitelnou, mnozí podléhají tomuto pokušení tím, že si dělají nárok na jiné formy zjevení, pro běžné myšlení atraktivnější. Uveďme si několik příkladů:

Náboženství

Jiné hlásané formy zjevení

Výhodnost/atraktivita

Svědkové Jehovovy

Publikace společnosti „Strážná věž“, které jsou pokládány za inspirované.

Není vyžadováno žádné osobní úsilí k promýšlení správné interpretace Bible; odpověď na všechno.

Římské katolictví

Prohlášení papeže a hlásané názory kněží jsou automaticky brány jako pravdivá reflexe Boží mysli.

Není třeba osobně číst Bibli – v minulosti od toho církev odrazovala či to dokonce zakazovala. Důvěra v lidi převažuje nad úsilím dobrat se pravdy sám.

Mormoni

„Kniha Mormon"

Není třeba věřit v biblické učení – „Kniha Mormon“ nabízí šanci na universální spásu, zatímco Bible říká, že existuje mnoho lidí, kteří žijí a zemřou bez naděje, neboť nejsou povoláni znát evangelium.

„Charismatické“ křesťanství

„Vnitřní světlo“, prohlašované za Ducha svatého

Věří, že cokoli cítí, je správné, protože se domnívají, že je Boží Duch vede a inspiruje způsoby, které nepotřebují kontakt s Biblí.

Toto vše podtrhuje potřebu přijmout od základů Bibli jako Boží slovo a hledat na jejích stránkách pravdivou zvěst. Otázka „Proč je mnoho církví, když existuje jedna Bible?“ je důkladně zodpovězena, jakmile ohodnotíme, jak a do jaké míry hlásá každá církev navíc ještě jiné formy zjevení Ducha Božího (tj. jeho vůli, učení a myšlení) než ty biblické.

Chcete-li nalézt jednu pravou , jednu pravou víru a jeden pravý křest (Ef 4,4-6), musí k vám dolehnout hlasité a jasné zvolání: „Zpět k Bibli!"


   Back
Home
Next