Osnove BIBLIJE
Dodatak
1: Zbir osnovnih biblijskih nauka | 2: Naš stav o učenju biblijske Istine | 3: Blizina Kristova povratka |
4: Pravednost Božja

Dodatak 3: Blizina Kristova Povratka

Kristove riječi u Mt.24:36 čine jasnim da nećemo nikad znati točno vrijeme njegova drugog dolaska: "A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac" (cp. Djela 1:7). Međutim, kad su učenici pitali Isusa, "koji će biti znak tvojega dolaska"? (Mt.24:3), nije im rekao da je njihovu pitanju nemoguće odgovoriti. On im je dakako dao znake koji će biti viđeni u svijetu tek prije njegova povratka. Isus ne bi to učinio osim ako je namjeravao da naraštaj koji živi tek prije njegova dolaska može jasno prepoznati da doista živi u "posljednje dane". Postoje dobri razlozi nadanju i vjerovanju da smo mi u same te zadnje dane.

ZNACI KRISTOVA DOLASKA

U Matej 24 i Luka 21, Isus je govorio o vremenu kada će

1) Biti lažnih proroka tvrdeći da su Krist

2) Rat i nasilje ispuniti zemlju

3) Biti "velikih potresa... gladi i pošasti"

4) Biti i odmetanja od istine

5) Ljudska srca klonuti od straha zbog očajnog stanja stvari na planetu zemlje; i "iščekivanja onoga što prijeti svijetu" (Lk.21:26).

Istina je da je svijet oduvijek bio pritisnut sa sve većem nivou problema ove vrste. Očito je Isus bio svjestan ove činjenice; stoga je pošteno pretpostaviti da je on govorio o vremenu kada će ovi problemi biti tako veliki da će prijetiti uništenje planeta. Nema nikakve sumnje, svakom pažljivom promatraču svijeta, da je to doista sadašnje stanje. Nevjerojatni optimizam ljudske naravi i njezino opiranje da se stvarno suoči s našim stanjem, nam otežava shvatiti stvarnost toga.

Slijedeće je tek odlomak od dostupnih dokaza koji pokazuju kako se Kristove riječi sada ispunjavaju:

1) Skoro u svakom kontinentu postoji utvrđena struja šarlatana i karizmatika koji vode ljude za njim.

2) Slijedeće statistike ukazuju kako dramatično se problem rata povećava - usprkos složnim ljudskim naporima kao nikada prije u sprečavanju toga:

Stoljeće

Ratni gubici (milione)

Broj povećih ratova

17to

3.3

?

18to

5.0

?

19to

5.5

?

1900-1945

40.5

19

1945-1975

50.7

119

(Izvor: Institute Of Conflict Studies, University Of London)

3) Silni problemi gladi i pošasti su dobro znani svima nama. S.I.D.A. je daleko najveća svjetski rasprostranjena epidemija koja je poznata. Prijeti da dramatično smanji svjetsku populaciju dugoročno. Osim Kristovih riječi u Mt.24 i Lk.21, ima nekoliko drugih pasusa koji povezivaju potrese s Kristovim povratkom: Is.2:19-22; Jez.38:20; Joel 3:16; Agej 2:7; Zah.14:3,4. Relativno skora pojava potresa nastalih u neočekivanim mjestima s ishodom nečuvenih životnih gubitaka, može sugerirati da počinjemo gledati i ispunjenje znaka o potresima. Slijedeće statistike koje se tiču potresa, donijete od U.S. Government Department of the Interior, su također značajne:
Godina    Broj potresa
zabilježenih
1948 620
1949 1152
1950 2023
1964 5154
1965 6686
1976 7180

4) Umanjeno isticanje važnosti za temeljnog slijeđenja Biblije u dobivanju istinskog nauka je ishodilo silnim odmetanjem od biblijske istine. Filozofija ljudskog jedinstva po svaku cijenu koja sada prožima društvo je ubrzala ovaj proces.

5) Nastalo bježanje od stvarnosti viđeno u svakom suvremenom društvu je dostatan dokaz ljudskog straha za budućnošću. Znanstvenici, ekolozi i ekonomisti se slažu da svijet ne može nastaviti kakav je sada. Iscrpljenost i kvarenje prirodnih bogatstva, zagađenost zraka, mora i ozonskoga sloja, udruženo s prijetnjama epidemije i nuklearnog uništenja svi ukazuju na predstojnom uništenju sadašnjeg svijeta. Međutim, Bog je obećao da ovo nikada neće nastati (vidi Osvrt 9). Da održi to obećanje, Bog mora uskoro poslati Isusa da dramatično izmijeni ovaj planet s uređenjem Kraljevtsva Božjeg na nj.

PREPOROD IZRAELA

Isus je zaokružio svoju listu znakova s jasnom izjavom: "Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom" (Lk.21:27). Slijedeći stih dopušta poticaj jedino onima koji su baptizirani i žive u dobroj savjesti pred Bogom: "kad se sve to stane zbivati (tj. sada!), uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje" (Lk21:28).

Isus onda dodade postskriptum ovim proroštvima svog drugog dolaska, u obliku prispodobe o smokvinom drvetu: "Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje (i stoga Kristov drugi dolazak). Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude" (Lk.21:29-32). Promatranjem propupavanja biljke, imamo nagonski osjet u proljeće da ljeto ili smjena sezone dolazi; pa tako kad 'smokvino drvo' propupa, trebamo imati sličnu svjesnost da će naš naraštaj vidjeti drugog dolaska. Smokvino drvo je biblijski simbol nacije Izraela (Joel 1:7; Os.9:10; Jer.24:2 cp. Jez.36:8). Ovaj određeni znak Kristova povratka se stoga tiče preporoda ('propupavanju') Izraela na neki način. Dramatični događaji povezani s rastom Izraela od vremena njegova preuređenja u naciju u 1948 mora sigurno biti značajno u ovom kontekstu.

BUDUĆA INVAZIJA IZRAELA

Mnoga biblijska proroštva opisuju veliku najezdu Izraela koja će nastati o vremenu Kristova povratka. Ps.83 opisuje okolnih nacija Izraela da se udružuju protiv njega, izjavljujući "hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spominje ime Izrailjevo... osvojimo naselja Božija" (Ps.83:4,5,12). Zamijeti da ova u zadnje-dane najezda Izraelu treba nastati kad Izrael bude nacija. Njihov sadašnji preporod u naciju je stoga nužna predigra u ovoj velikoj završnoj invaziji nacije. Biblijski učenici su predviđali preporod Izraela u naciju mnogo godina prije no se dogodio (vidi, pr., John Thomas, 'Elpis Israel ', prvo objavljeno u 1848. Reprint ovoga djela je dostupan od izdavača). Stav napadača Izraela ocrtanog u Ps.83 točno pristaje stavu arapskih susjeda Izraela danas. Oni stalno izjavljuju svoju neumoljivu mržnju prema Izraelu, tražeći Jeruzalem za sebe kao sveti, islamski grad. Psalam nastavlja s opisivanjem kako će njihova provala biti završena Božjom dramatičnom intervencijom, s ishodom uređenja Svoga Kraljevstva širom svijeta (Ps.83:13-18).

Mnogo drugih proroštva opisuju ovaj isti slijed događaja: invaziju Izraela od njegovih arapskih, sjevernih i drugih neprijatelja, ishodeći Božjom intervencijom s Kristovim povratkom da uredi Kraljevstvo (pr. Jez.38-40; Dan.11:40-45). Dublje proučavanje proroštva poput ovih oblikuje važan dio našeg duhovnog rasta ubrzo nakon našeg baptizma. Zah.14:2-4 je između jasnijih od njih: "Jer ću skupiti sve narode na Jerusalim u boj, i grad će se uzeti (cp. Lk.21:24), i kuće oplijeniti i žene osramotiti... Jer će Gospod izaći, i vojevaće na narode kao što vojuje na dan kad je boj (tj. On će čudesno intervenirati u svjetskim aferama kao što je učinio i prije). I noge će njegove stati u taj dan na gori Maslinskoj koja je prema Jerusalimu s istoka".

Velika najezda Izraelu može nastati u bilo kom trenutku sada, s danom rastećom brzinom ratnog stanja i političke akcije. Nije dobro razmišljanje da čekamo do najezde odazvati se evanđelju, imajući na umu Pavlove riječi: "Dok još budu govorili: Mir i sigurnost, zadesit će ih iznenadna propast" (1Sol.5:1-3). Nikada nećemo biti u stanje da točno označimo vrijeme kada će se Krist vratiti; jedino znamo da je povezano s najezdom Izraela sa sjevera, i da će ove najezde čini se biti uskoro. Možda će biti i drugih najezda Izraelu prije one o koju govore proroštva kojih smo razmatrali; ipak učenici Biblije će nastaviti da pažljivo motre stanje Izraela. Mi znamo da će konačno Bog intervenirati s Kristovim nogama da stoje na brdu Maslinskog. Od ovog istog brda Krist je uzašao na nebo, i na njemu će se on vratiti. "Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo", anđeli su rekli učenicima kako su stajali na brdu, zablenuti u svoga Gospodina koji se uznosio (Djela 1:9-12).

Mi moramo biti uravnoteženi u svom shvaćanju za blizinu Kristova povratka. Proroštva koja se tiču svjetskim zbivanjima o njegova povratka dana su uglavnom da potvrde vjeru onih koji su već predali sebe Kristu kroz baptizam. Međutim, njihovo očito podudaranje sa sadašnjim stanjem u svijetu sigurno mora više nego očaravati one koji tek čine taj korak, i će također poduprijeti našu vjeru u pouzdanost Božje nadahnute riječi. Ne smijemo biti motivirani u našoj pokornosti Bogu osjećajem straha neminovnosti drugog dolaska. Jedino će oni koji uistinu "s ljubavlju čekaju njegov pojavak" (2Tim.4:8) dobiti nagradu. Ipak hitnost našeg položaja, živjeći na samom rubu vremena i ljudske sudbine kakvu je znamo, ne treba nikad prestati da nas pritiska svakim danom kojim proživimo.


  Back
Home
Next