Osnove BIBLIJE
Dodatak
1: Zbir osnovnih biblijskih nauka | 2: Naš stav o učenju biblijske Istine | 3: Blizina Kristova povratka |
4: Pravednost Božja

Dodatak 1: Rezime osnovnih biblijskih nauka

1. BOG
1.1 Postoji jedno osobno biće zvano Bog
1.2 koje ima određeno mjesto na nebu
1.3 ima stvarno, tjelesno postojanje,
1.4 čiji lik nosimo.
1.5 Anđeli su Njegovi glasnici
1.6 koji ne mogu griješiti,
1.7 dijele Božju prirodu.
1.8 Postoji samo jedan oblik postojanja naučavan u Bibliji - postojanje u tjelesnom obliku. Bog i anđeli postoje u tjelesnom obliku.
1.9 Kršćanska je nada dobivanje Božje prirode u tjelesnom obliku za Kristova povratka.

2. BOŽJI DUH
2.1 Božji Duh se odnosi na Njegovu moć, dah i um,
2.2 s kojim On postiže sve stvari
2.3 i je svuda prisutan.
2.4 Sveti Duh se tiče ove moći upotrebljavane u vršenju određenih ciljeva.
2.5 U različita vremena u prošlosti, ljudi su imali čudesne dari Duha.
2.6 Ovi su sada povučeni,
2.7 Božja moć nam je sad otkrivena kroz Njegovu riječ.
2.8 Sveti Duh ne prisiljava ljude da budu duhovne protiv njihove vlastite volje.
2.9 Biblija je bila potpuno nadahnuta Božjim Duhom.
2.10 Biblija je naš jedini autoritet u našem odnosu s Bogom.

3. BOŽJA OBEĆANJA
3.1 Evanđelje se propovijedalo u obliku obećanja dana židovskim ocima.
3.2 Sjeme žene u 1Moj.3:15 se tiče Krista i pravednika, koji su i bili su privremeno 'gnječeni' grijehom, sjemenu zmije.
3.3 U ispunjenje Božjih obećanja, planet zemlja nikad neće biti uništen.
3.4 Abrahamovo i Davidovo sjeme bio je Krist;
3.5 mi možemo biti u Krista kroz vjeru i baptizam,
3.6 tako da se ova obećanja tiču istinskih vjernika.

4. BOG I SMRT
4.1 Po prirodi čovjek je smrtnik, sklon grijehu, i
4.2 proklet kao rezultat Adamova grijeha.
4.3 Krist je imao ovu ljudsku prirodu.
4.4 Duša se odnosi na 'nas', naše tijelo, mišljenje ili ličnost.
4.5 Duh se tiče naše životne snage/disanja i sklonosti.
4.6 Nitko ne može postojati kao duh bez tijela.
4.7 Smrt je stanje nesvjesnosti.
4.8 O Kristovu će povratku biti tjelesnog uskrsnuća samo onih koji su znali istinsko evanđelje.
4.9 Znanje i razumijevanje Božje riječi će biti osnove sudu.
4.10 Potpuno dodjeljenje besmrtnosti će nastati kod suda.
4.11 Kazna odgovornim zlim ljudima će biti vječna smrt.
4.12 'Pakao' se tiče groba.
4.13 'Gehenna' je bilo područje izvan Jeruzalema gdje su otpaci i kriminalci bili spaljivani.

5. BOŽJE KRALJEVSTVO
5.1 Izraelski je narod bio Kraljevstvo Božje u prošlosti.
5.2 Ovome je sada kraj, ali će biti preuređeno o Kristovu povratku,
5.3 u obliku širom svijeta rasprostranjenog Kraljevstva na zemlji, s kojem će vladati Krist u Božje ime.
5.4 Prvih 1000 godina (ili 'milenij') ovog Kraljevstva će vidjeti vjernici svih vremena vladajući običnim smrtnicima koji su živi o Kristovu povratku.
5.5 Kraljevstvo stoga nije sada politički uređeno.
5.6 Spašeni smo milošću kroz našu vjeru, umjesto naših djela.

6. BOG I ZLO
6.1 'Đavo' kao riječ znači 'lažni optužitelj' ili 'klevetnik'.
6.2 'Sotona' kao riječ znači 'protivnik',
6.3 i može se ticati oboje dobrih i loših ljudi.
6.4 Figurativno, đavo i sotona se mogu ticati grijeha i tijelu.
6.5 Zmija u Edenu je bila doslovna životinja;
6.6 zapis Postanka o čovjekovom stvaranju i pada se treba shvatiti doslovno umjesto u čisto simboličnom obliku.
6.7 'Demoni' kao grešni duhovi, odvojeni duhovi ili sile grijeha ne postoje.
6.8 Da je Krist 'istjerivao demone' se može shvatiti kao dio govora koji djelotvorno znači da je on liječio bolesti.
6.9 Lucifer se ne odnosi na grešnog anđela.
6.10 Bog je Svemoćan; On ne dijeli Svoju moć s nikakvim grešnim bićem koje je suprotstavljeno Njegovim putovima.
6.11 Nevolje u životu vjernika konačno dolaze od Boga umjesto da su ishod 'loše sreće' ili grešnoga bića zvano đavo.

7. ISUS KRIST
7.1 'Trinitet' kakvim je općenito shvaćen u kršćanstvu je nauk koji nije naučavan u Bibliji.
7.2 Krist je bio rođen od djevice Marije
7.3 koja je bila obična žena ljudske prirode.
7.4 Isus je imao ljudsku prirodu,
7.5 ali je imao savršenog, bezgrešnog karaktera,
7.6 premda ga Bog nije prisilio ne griješiti; Isus je dobrovoljno umro kao savršena ponuda za grijeh.
7.7 Isus je bio uskrišen nakon svoje smrti na križu.
7.8 Isus nije fizički postojao prije svoga rođenja;
7.9 premda je bio u Božjem umu/namjeri od samog početka.
7.10 Isus je umro kao žrtva za naše grijehe
7.11 kako bi stekao spasenje oboje za nas i za sebe.
7.12 Isus je umro kao naš predstavnik,
7.13 ne kao zamjena kako se općenito vjeruje u kršćanstvu.
7.14 Mojsijev zakon je bio ukinut Kristovom smrću,
7.15 stoga ga ne trebamo držati sada, uključujući i subotu.

8. BAPTIZAM
8.1 Bez baptizma, ne može biti nikakve nade spasenja;
8.2 vjerovanje i baptizam nam dopuštaju dijeliti u obećanja Abrahamu,
8.3 i su za oprost grijeha.
8.4 Baptizam je putem potpunog uranjanja u vodi
8.5 odraslog koji poznaje evanđelje.
8.6 Oni potopljeni bez potpunog znanja istinskog evanđelja moraju biti iznova baptizirani, ispravno.
8.7 Razumijevanje istinskog evanđelja je nužno da baptizam bude pravovaljanim.

9. ŽIVOT U KRISTU
9.1 Nakon baptizma, vjernik mora činiti razumni napor odvajanja od puteva ovog grešnog svijeta,
9.2 i razviti Kristu nalik obilježja.
9.3 Učestvovanje u zanimanja i zadovoljstva koja vode kršenju Božjih zapovijedi, pr. upotrebu sile i neumjernog pića, je nespojivo s istinskim kršćanskim životom.
9.4 Baptizirani vjernici dužni su sretati se i družiti se međusobno, bilo kada i bilo gdje moguće.
9.5 Baptizirani vjernici trebaju redovno lomiti kruh i piti vina u spomen Kristove žrtve.
9.6 Redovna molitva i čitanje Biblije su nužne za baptiziranog vjernika.
9.7 Baptizirani vjernik jedino se druži s onima koji drže istinski nauk i stvarno ga pokušavaju primijeniti.
9.8 Stoga tko prestaje vjerovati ili vršiti Istinu prestaje biti u zajednici s tijelom istinskih vjernika.

Zabilješka: Formalna 'Izjava jedne Vjere' koja je u upotrebi preko 100 godina je dostupna od izdavača.


  Back
Home
Next