Osnove BIBLIJE
Studij 10: Baptizam u Isusa
Bitna važnost baptizma | Kako trebamo biti baptizirani? | Značenje baptizma | Baptizam i spasenje | Osvrt (Rebaptizam, Stupanj znanja potreban prije baptizma, Lopov na križu, Jedan primjer služba baptizma) | Pitanja

Osvrt 30: Rebaptizam

Neki ljudi osjećaju veliku uzdržljivost da se baptiziraju nakon onog što su već imali i smatrali da je neka vrsta 'baptizma', ili škropljenjem kao beba, ili potpunim uranjanjem u drugoj crkvi. Međutim, prije baptizma mora postojati pokajanje i ispravno vjerovanje u istinskom evanđelju (Djela 2:38; Mk.16:15:16). Baptizam jedino je baptizam s obzirom na ove stvari da su u redu prije uranjanja u vodu. Mt.28:19,20 povezuje baptizam s prvo slušanjem objašnjenja Kristova učenja. Mlado je dijete nesposobno za pokajanje ili razumijevanje evanđelja; u svakom slučaju, škropljenje nije baptizam. Plivač koji skače u bazenu može biti da je uronuo u vodu, ali ovo nije baptizam, jer osoba se svjesno ne odaziva istinskom evanđelju. Također je istina i s onima koji su potopljeni dok vjeruju lažnu doktrinu; oni su bili potopljeni ali ne baptizirani.

Postoji samo "jedna vjera", tj. jedna garnitura nauka koji sadržavaju istinskog evanđelja, i stoga samo "jedan baptizam" - baptizam koji nastaje nakon vjerovanja u "jednu vjeru". "Jedno tijelo (tj. jednu istinsku crkvu) ...kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan (baptizam)! Jedan Bog" (Ef.4:4-6). Ne postoje dvije nade, kao što se vjeruje od onih koji kažu da nije važno vjerujemo li da će nam nagrada biti na nebu ili na zemlji. Ima samo "jedan Bog" - Isus stoga nije Bog. Slijedi da ako, kad smo baptizirani, nismo uspjeli razumjeti osnovnih doktrina o Božjem Kraljevstvu, prirodu Boga i Isusa, itd., onda naš prvi baptizam nije bio punovaljan.

Ivan krstitelj je potapao ljude, zoveći ih na pokajanje, i učeći ih određenih stvari o Isusu (Mk.1:4; Lk.1:77). Međutim, ovo nije bilo dovoljno. Djela 19:1-5 bilježi da su neke kojih je Ivan baptizirao trebale biti baptizirani opet zbog njihova nepotpunog shvaćanja određenog nauka. Kao i oni koje je Ivan baptizirao, možemo osjećati da kod našeg prvog potapanja mi jesmo načinili originalno pokajanje i novi početak. Ovo može biti istina, ali ne odstranjuje potrebu primanja "jednog (istinskog) baptizma" koji može nastati tek nakon razumijevanja svih elemenata "jedne vjere".


  Back
Home
Next