Osnove BIBLIJE
Studij 6: Bog i zlo
Bog i zlo | Đavo i sotona | Demoni | Osvrt (Vještičarstvo, Što se dogodilo u Edenu?, Lucifer, Isusova iskušenja, "Rat na nebu") | Pitanja

Osvrt 17: Vještičarstvo

Ovaj je osvrt pisan uglavnom za potrebe onih u Africi i drugim dijelovima svijeta gdje je vještičarstvo opća pojava svakodnevnog života. Priznato je od svih istinskih biblijskih učenika da je obraćanje vještici, vračaru i te vrste nespojivo s držanjem istine. Međutim, ja cijenim da vračari, jeftiniji i često dostupniji no medicinskih liječnika, u spoju s njihovim prividnim uspjehom, su atraktivni. Mi trebamo pogledati ovaj problem na logičan biblijski način. Ovo je jedini način na koji ćeš naći snagu oprijeti se iskušenju upotrebe ovih ljudi.

TVRDNJE VJEŠTIČARSTVA

Prvo, tvrdnje koje ove vještice čine o uspjehu trebaju se rasčlaniti. MI možemo biti sigurni da mnogo pretjerivanja ulazi u tvrdnje napravljene o njihovu uspjehu. Njihova liječenja nikada nisu činjena na otvorenu, da svi vide. Ako su doista bile uspješne onda se pretpostavlja da bi radile u bolnicama, i mogle bi se naći svugdje po svijetu. Točno stanje onih za koje tvrde da su izliječili je također nepoznato - koliko su uistinu poboljšani nije jasno.

Oni od vas koji se suočavaju s ovim iskušenjem trebate se upitati imate li određeni dokaz njihove moći - pr. jeste li vidjeli (ne samo čuli o tome) čovjeka s ruku odsječenu u pilani da ode vještici i vrati se s novom rukom savršeno ispravnu? Ovakvu vrstu dokaza trebamo prije no im damo uopće bilo kakve vjerodostojnosti. 5Moj.13:1-3 je čak još snažnije: Izraelci su bili naučeni da ako vještica učini znak ili čudo koje nalikuje na čudesnost, oni da još uvijek ne vjeruju toj osobi osim ako govori istinski nauk shodno Riječi Božje. Jasno je da vračari ne vjeruju istini kakva je otkrivena u Bibliji - stoga ne trebamo biti iskušavani vjerovati im kao da imaju stvarnu vlast, budući da su sve vlasti od Boga (Rim.13:1; 1Kor.8:4-6)

Drugo, vrstu pritužba s kojih se spravljuju je značajna. Sada je priznato da koristimo tek 1% naše umstvene moći. Ostalo izgleda da je izvan naše moći svjesnog upravljanja (nesumnjivo ćemo to moći u Kraljevstvu). Bez da smo svjesni toga naši umovi mogu imati skoro fizički učinak na naša tijela. Tako psiholozi (oni koji proučavaju um), poznato je, da su izliječili ljude od krvnih bolesti time što su ih natjerali da intenzivno zamisle da im je krv ispravnog sustava i da radi normalno. Liječnici priznaju da povremeno slična izliječenja nastaju koja su neovisna prave medicine. Slično, imati puno stresa u našem umu može ishoditi u stomačne čirove i glavobolje. Opuštanje uma ili njegovo vježbanje na određeni način može učiniti da ih otkloni. Ali ako, na primjer, nam je ruka odsječena u pilani, nikakva količina mentalne vježbe ne može je povratiti. Jedino su slabosti te koje su upravljane našim umom, na kojeg su vještice izgleda u stanje utjecati. Budući da mi ne razumijemo potpuno kako naši umovi rade, ovo se čini da je zbog neke fizičke moći koje vještice imaju. Ali to nije tako; preko njihova utjecaja na ljudskih umova oni izdejstvuju taj učinak.

IZVOR MOĆI

Međutim, sva je moć Božja. I dobre i loše stvari kao što je bolest su dovedene od Njega - ne vještica. Ovo je vrlo opća tema u Pismu: Is.45:7; Mih.1:12; Amos 3:6; 2Moj.4:11; 5Moj.32:39; Jov 5:18. Svi ovi će isplatiti pažljivog čitanja. Slijedi da do Njega je to kamo se trebamo obratiti u molitvi ako smo bolesni, čineći sve ljudski moguće kroz upotrebu uobičajene medicine da se uredi problem. Ako se okrenimo vračarima, mi se obraćamo ljudima koji tvrde da upravljaju 'silama mraka' koje im omogućavaju da nas poboljšaju. Ali mi znamo da te sile u koje oni vjeruju ne postoje. Bog je izvor sile. Obraćanje vješticama je vjerovanje da Bog nije svemoćan, da nije to Bog koji donosi našu bolest nego druge sile za koje vještice tvrde da imaju utjecaj.

Misliti tako je veoma nezadovoljajuće Bogu, jer On zna da je On donio bolest, i On je svemoćni. Izrael je odabrao vjerovati u Boga ali isto tako je vjerovao da ima drugih sila na djelu u njihovu životu, s kojima su se oni trebali raspravljati sa štovanjem idola načinjeni za tih sila. Ovo je toliko razgnjevilo Boga da ih je odbacio kao Svoj narod (5Moj.32:16-24). Za Boga, osim ako imamo potpunu vjeru u Njega, zaista ne vjerujemo uopće u Njega. Tvrditi vjerovanje u istinskom Bogu Izraela ali također prihvatiti postojanje drugih sila odvojene od Boga, i dopustiti jednom vračaru da pokuša utjecati na te sile da nas ostave na miru, je učiniti točno ono što je učinio i Izrael u prošlosti. Duga, tužna povijest izraelske idolatrije je "napisana za naše podučavanje". Mi ne trebamo imati nikakva druženja uopće s onih koji vjeruju u ovih sila.

"Kakvo zajedništvo (ima) svjetlo s tamom? Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga... Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin... I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri," (2Kor.6:14-17).

Ako doista učinimo napor i žrtvu odvojavanja od ovih stvari, onda imamo veličanstvenog jamstva da smo uistinu djeca Samoga Boga. Prirodni roditelj se nagonski stara o svom djetetu kad je bolesno. Uistinu li je tako teško skupiti našu vjeru u vjerovanje da će naš Nebeski Otac učiniti čak i više?

Činjenica je da vještice imaju utjecaja samo na one koji vjeruju u njih. Slično tome, netko koji je izgubio voljenu osobu može otići k medijumu ili vještici i zatražiti da vidi mrtvu osobu. Medijum će mu reći da zatvori oči i zamisli lice osobe vrlo jasno. Klijent se može usredotočiti na neku sliku osobe koje se jasno sjeća. Medijum tada može čitati um klijenta, i s malo pretjerivanja govoriti o osobi realističnim govorom, tako da je klijent uvjeren da je medijum vidio mrtvu osobu živu. Zamijeti da nikakav čvrst dokaz nije ikada dan da je osoba živa. Ali ako klijent odbije vjerovati ili poslušati medijuma, onda uopće nema nikakva rezultata.

'Vještice' koje su obično kazivale faraonu i Navuhodonosoru njihove snove ne bi imale svoje odgovorne položaje izuzev ako su bile razumno uspješne. Nesumnjivo one su mnogo koristile ovu tehniku čitanja uma. Međutim, kad je Bog bio uvučen u život osobe s koju su se spravljivale, kao što se On umiješao u život faraona i Navuhodonosora, onda su one izgubile ovu moć. Slično Balak se uzdao u moći Balaama da proklinje ljude - nudio mu velike novčane nagrade za njegove usluge, govoreći da zna iz minula iskustva da "koga prokuneš biće proklet" (4Moj.22:6). Ali Balaam, koji je na neki način bio ekvivalent vračaru, je otkrio da ga je njegova normalna sposobnost napustila kad se spravljivao s ljudima Izraela. Jasno, ovakvi ljudi nemaju uopće nikakvu moć kad se spravljuju s ljudima koji su povezani s istinskim Bogom, bez obzira kakvu slavu oni stekli za uspjeh u spravljivanju s drugim ljudima.

VJEŠTIČARSTVO U BIBLIJI

Praktični značaj ovoga je da ako smo u kušnji otići vračaru, onda moramo imati potpunu vjeru u nj. Bez ikakva cilja je koristiti vještice ako se tek nadamo za najbolje; i one same bi vjerojatno postigle isti cilj. Staviti potpunu vjeru u takve ljude i u postojanju moći koje tvrde da upravljaju, znači da imamo potpuni nedostatak vjere u svemoćnost istinskoga Boga. Ako uistinu vjerujemo zapisima o faraonu, Balaku i Navuhodonosoru pomenutih gore, onda mi ne bi bili kadri otići vještici s vjerom da će ona imati nekakva učinka na nas. Primjeri uzeti u obzir pokazuju da vještice nemaju moć nad Božjim ljudima - što mi znamo da jesmo, s obzirom na naš poziv i baptizam.

Vještičarstvo je jasno etiketirano od Pavla kao "djela tijela", u istoj grupi sa "strančarenjem" (lažna nauka), bludom i razvratom (Gal.5:19-21). On komentira: "kažem (vam), kao što vam već rekoh (tj. ovo je bio veoma istaknut dio Pavlova propovijedanja): koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti". Ekvivalent ovoga u Mojsijevom Zakonu je bila zapovijed da sve vještice, koje su koristile 'vračanje' (drugi naziv za vještičarstvo) i oni koji su tjerali djecu da prolaze kroz vatru budu smjesta ubijeni (5Moj.18:10,11; 2Moj.22:18). Oni koji su tjerali svoju djecu kroz vatru nisu u stvari bile vještice - vještice i vodeći idolateri su naučavali da za osiguranje zaštite protiv zlih sila, djeca onih koji su htjeli zaštitu trebala su prolaziti kroz vatru. Pa tako mi vidimo da oboje vještice i oni koji su ih koristili trebali su biti ubijeni; i pod Novom zavjetu kazna za činenje iste stvari je isključenje iz Kraljevstva Božjeg.

Koristiti vještičarstva kao sredstvo za ličnog poboljšanja je nešto što Bog ne bi htio da činimo. U svakoj odluci s kojom se suočimo u naš život u Krista, moramo se ozbiljno upitati 'Želi li Bog doista da učinim ovo? Bih li ovo učinio s Isusom stojeći kraj mene?' U pogledu Božjeg jasnog osuđivanja vještičarstva mislim da odgovor mora biti očit - ne, Bog ne želi da koristimo to. Samuel je definirao vještičarstvo kao povezano s "nepokorno(šću)" (heb. implicira 'provokaciju') protiv Riječi Božje (1Sam.15:23). Provocirati Svemogućeg, kao što je to činio Izrael svojim vjerovanjem u idole i vještičarštva (5Moj.32:16-19), ipak je nezamišljivo. Bog čini poentu da je On zapovijedio Izraelu da otjeraju Kanaance zbog njihova vjerovanja u vještičarstva koje Mu je bilo tako grozno; ipak umjesto toga, oni su se pridružili izvršivanju toga (5Moj.18:9-14). Pa tako za novi Izrael baptiziranih vjernika, mi ne smijemo činite stvari ovog okolnog zlog svijeta, ili inače nećemo moći vječno baštiniti našu obećanu zemlju Kraljevstva. Rasuđivati da je jedino vještica ta koja to koristi, ne mi, je irelevantno. Ako se mi nadamo da će se učinci vještičarštva osjetiti na nas, onda efektivno ga koristimo.

Neka nas sve blagoslovi Bog kao što hodamo kroz ove završne dane mračnog, poganskog svijeta k Njegovu Kraljevstvu svjetla i istine i slave.

"Poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži... Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena... Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom. A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi" (2Sol.2:10-17).


  Back
Home
Next