Bazat E BIBLËS
Kapitulli 3: Premtimet e Zotit
Parathënie | Premtimi në Eden | Premtimi ndaj Noeut | Premtimi ndaj Abrahamit | Premtimi ndaj Davidit | Pyetje

Digresion 10: Pretendimet e “Izraelizmit Britanik’


Nga te ngjashmit me organizaten ‘E Verteta e Thjeshte’ e H.W. Armstrongut ka dale ideja qe premtimet qe iu bene Abrahamit jane permbushur ne popujt britanike dhe amerikane, te cilet, sipas pretendimit, jane fiset e Efraimit dhe Manasehut. Anetaret e levizjes ‘Izraelite Britanike’ besojne se mbreterit dhe mbretereshat e Anglise e kane prejardhjen nga dega e Judes, e cila filloi me mbretin David. Per te justifikuar teorite e tyre, atyre u eshte dashur te nxjerrin perfundimin se cifutet jane refuzuar si popull i Perendise dhe ne vend te tyre jane zgjedhur popujt britanike.
Nese eshte ndjekur arsyetimi i Studimit 3, duhet te jete e qarte qe keto pretendime, nga pikepamja biblike, nuk jane ne asnje menyre te justifikueshme. Argumentet e meposhtme jane vecse pak prej atyre qe mund te viheshin ne dukje:
? Te gjitha qeniet njerezore jane njesoj nen mallkimin e mekatit (Rom. 3:23), prandaj Krishti vdiq, ne menyre qe t’u jepte mundesine te gjitha kombeve per te pasur shansin per shpetim. Pavaresisht se c’prejardhje kombetare kemi, ajo eshte pa rendesi nese jemi pagezuar ne Krisht dhe jemi bere pjese e Izraelit shpirteror (Gal. 3:27-29). Jemi urdheruar te predikojme Ungjillin ne te gjithe kombet, duke pagezuar individet qe e besojne ate (Mk. 16:15,16); pra, Izraeli i ri perbehet nga njerez prej te gjitha kombeve, jo vetem britaniket.
? Eshte shume e veshtire te vertetosh origjinen e popujve britanike dhe amerikane; ata jane nje perzierje popujsh nga shume pjese te botes. Lindja ne nje prej ketyre vendeve nuk do te thote qe jane njerezit e zgjedhur te Perendise.
? Izraelitet britanike pretendojne qe bekimet qe iu premtuan fares se Abrahamit jane permbushur ne popujt britanike, pavaresisht nga bindja e tyre ndaj Perendise. Kjo eshte ne kundershtim me parimin e perseritur qe bekimet e Perendise jane te kushtezuara nga bindja. Gjithe Kp. 26 dhe Br. 28 pervijojne bekimet qe do te vinin mbi Izraelin nese ata do te ishin te bindur ndaj fjales se Tij dhe mallkimet qe do te vinin si rezultat i mosbindjes se tyre. Te pretendosh se Perendia ia ka dhene Britanise keto bekime pavaresisht nga bindja ndaj fjales se Tij, dhe shpesh perballe mosbindjes shume te qarte ndaj saj, sigurisht qe do te ishte nje dhunim i kushteve nen te cilat Perendia i ofron keto bekime.
? Implikimi se Perendia e ka hedhur tej popullin e Tij te Izraelit dhe i ka zevendesuar ata me britaniket, eshte ne kundershtim te plote e te hapur me pasazhe te tilla si Rom. 11:1,2: “A e mohoi Perendia popullin e Tij? Mos dhente Perendia! Se une (Pali) jam gjithashtu nje izraelit, i fares se Abrahamit…Perendia nuk e ka mohuar popullin e Tij qe e zgjodhi qe nga fillimi.”
? Mbreteria e Perendise ishte Mbreteria e Izraelit ne te shkuaren (2 An. 9:8). U cbe per shkak te mosbindjes se tyre, por Mbreteria do te ringrihet (Jhz. 21:25-27). Mbreteria do te kthehet ne Jeruzalem (Mih. 4:8) kur Jezusi te mbreteroje atje ne fronin e Davidit (Lk. 1:32).
? Populli i tanishem i shperndare i Izraelit do te mblidhet nga pjeset e ndryshme te botes ku jane shperndare: “Do t’i nxjerr izraelitet nga kombet ku u merguan…do t’i sjell ne token e tyre; do t’i bej nje popull te vetem ne malet e Izraelit” (Jhz. 37:21,22). Kjo po permbushet ne formen e kthimit te cifuteve te natyrshem ne atdheun e tyre; permbushja e plote do te jete ne Mbreterine, cka kthimi i tanishem i Izraelit ne atdhe tregon se duhet te ndodhe shpejt.